Programa contingència Brexit

Amb aquest programa s’ofereix assessorament a les empreses per adaptar-se a la nova situació, identificant l’impacte pel negoci segons els diferents escenaris i la concreta problemàtica de cada empresa.

Consisteix en un procés d’avaluació; anàlisi; priorització i definició de mesures contingents per tal que les empreses puguin identificar i preveure quins són aquells aspectes als que han de prestar deguda atenció durant el procés del BREXIT, de forma que pugui desplegar amb suficient anticipació els seus plans de contingència.

Es treballen les sis grans àrees d’ amenaça:

  1. ESTRATÈGIA DUANERA. Impacte sobre el comerç de mercaderies que requereix la definició d’una estratègia duanera personalitzada.
  2. SISTEMA CONTRACTUAL. Impacte sobre els contractes de compravenda, distribució, agència comercial, etc. Revisió i cobertures.
  3. SISTEMA REGULATORI. Impacte sobre els aspectes regulatoris de caràcter sensorial i general.
  4. PROP. IND. MARQUES i PATENTS. Com assegurar la continuïtat de la protecció dels actius intangibles al Regne Unit.
  5. SISTEMA FISCAL. Repercussions fiscals respecte al moviment de mercaderies i a les transaccions matriu-filial.
  6. DRETS PERSONES. Avaluació de l’impacte sobre la mobilitat d’empleats.

DEMANA INFORMACIÓ 

Comments for this post are closed.