Assessorament en comerç exterior i contractació internacional

  • L'operativa d'importació, exportació i intercanvis intracomunitaris: classificació aranzelària,  origen, documentació, tràmits i règims duaners, Intrastat, Iva, etc..
  • Mitjans de pagament internacional
  • Contractació internacional
  • Normativa tècnica i altre d'aplicació als intercanvis comercials internacionals.
  • Programes d'ajut a la internacionalització de les empreses.
  • Qüestions diverses relacionades amb l'activitat internacional de l'empresa.
  • Iniciació a l'exportació.


Assessora:
Asun Cirera

Sobre l'assessora:

Llicenciada en Dret i advocada en exercici. Especialitzada en contractació mercantil, contractació internacional i dret duaner. Diplomada en Comerç Exterior. Compta amb una àmplia experiència en l’assessorament i formació en comerç exterior i contractació internacional. Ha estat professora de la Fundació Politècnica de Catalunya i de l’Escola d’Empresarials de la UAB i ha participat en cursos i seminaris en diverses patronals i cambres de comerç de Catalunya.

Consulta a l’assessor

Les empreses interessades en sol·licitar assessorament ens ho podeu fer saber emplenant aquest formulari:

Dades de l'empresa

Dades de la persona de contacte

Introdueixi l'asumpte de la pregunta i el contingut de la mateixa.