Jornada · Com exportar amb èxit?

La importància de l’anàlisi previ del mercat, la selecció i adequació del producte, el preu que oferim, la selecció del canal d’entrada adient, la pro activitat i seguiment, són només alguns dels factors que cal tenir en compte a l’hora de garantir estabilitat i continuïtat en les vendes internacionals. Aquest seminari es centra en oferir ……
Llegir més »

6 de març – Jornada: Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori

Per què Costa d’Ivori? El creixement econòmic de Costa de Marfil en els últims anys es situa al voltant del 10% i el consum per càpita ha crescut de forma significativa. Hi ha una classe mitjana amb cert poder adquisitiu que està en desenvolupament. Aquest fet explica l’existència actualment d’un boom  en els sectors de ……
Llegir més »

Jornada· Oportunitats de negoci a Mèxic

Mèxic és un mercat amb més de 114 milions d’habitants. És membre de la  NAFTA ( Àrea de lliure Comerç d’Amèrica del Nord) i té un acord amb l’U.E pel que els aranzels d’importació són molt reduïts. La proximitat geogràfica amb EEUU, afavoreix els negocis amb aquest país.  Té una linea de crèdit concedit pel ……
Llegir més »

Jornada oportunitats de negoci a Colòmbia

PER QUÈ COLÒMBIA? Perquè  entre els països emergents d’Amèrica és el que mostra una sòlida puixança econòmica, tot i la caiguda del preu del petroli i del preu de les matèries primeres. Perquè ofereix oportunitats de negoci en els sectors de construcció, infraestructures, maquinària, equipaments i la petroquímica, entre altres. Perquè és el tercer mercat ……
Llegir més »

Jornada- oportunitats de negoci a Costa d’Ivori

Per què Costa d’Ivori? El creixement econòmic de Costa de Marfil en els últims anys es situa al voltant del 10% i el consum per càpita ha crescut de forma significativa. Hi ha una classe mitjana amb cert poder adquisitiu que està en desenvolupament. Aquest fet explica l’existència actualment d’un boom  en els sectors de ……
Llegir més »