Programa de desenvolupament internacional per a la petita i mitjana empresa (I-PIME)

Aquest programa és específic per a la petita i mitjana empresa catalana per tal de desenvolupar un marc de treball que permeti dissenyar un projecte d'internacionalització per a millorar el posicionament al mercat de les nostres empreses i, com a conseqüència, les seves vendes.

És un programa totalment interactiu on a cada sessió aprendrem pas a pas tots els aspectes necessaris per dur a terme un projecte d'aquest estil.

En aquest programa aprendrem "learning by doing", es a dir, combinarem la teoria i la pràctica per tal de posar ràpidament tot el coneixement après en valor.

Serà un programa on intercanviarem punts de vista entre tots els assistents. I finalment, ens enriquirem conjuntament.

Dirigit a:


Aquest programa va dirigit a propietaris, gerents i directius de PIME que vulguin augmentar els seus coneixements en comerç exterior i desenvolupar el Pla d'Internacionalització per a la seva empresa.

Beneficis:

  • Dissenyar una Nova Proposta de Valor més trencadora i competitiva per a l’Empresa.
  • Identificar aquells Mercats Internacionals més interessants.
  • Conèixer tots aquells aspectes del Comerç Exterior que caldrà tenir present a l’hora d’internacionalitzar-nos.
  • Desenvolupar el meu “International Business Plan”.
  • Disposar d’un Assessorament Personalitzat per concretar i ajustar aquells aspectes particulars de l’Empresa.
  • Fer una Presentació del meu Projecte en públic per a la seva validació.

I-pime

Metodologia

Fases

Equip

Termini

La metodologia serà totalment pràctica i interactiva per ajudar a les empreses participants a poder ràpidament incorporar els coneixements apresos al seu cas empresarial.

La durada del programa és de 14 setmanes.