Si voleu iniciar-vos en l’exportació us oferim les eines pràctiques necessàries per aconseguir-ho.

Un programa de iniciació a l'exportació dividit en tres fases que podeu contractar de forma independent en funció de les necessitats concretes i depenent del moment en el que l’empresa es trobi en el procés exportador:

1. Diagnosi del potencial exportador

Sobre la base de la informació proporcionada per l’empresa s’analitza si aquesta te alguna possibilitat d’exportar el seu producte o servei als mercats exteriors.

 • Cost per a l’empresa associada: Gratuït.
 • Cost per a empreses no sòcies: 350 euros.

2. Elaboració del Pla de Promoció Internacional

Confirmat el potencial exportador, ajudem a l’empresa a elaborar el Pla de Promoció Internacional que consisteix en determinar, amb el suport d’un assessor extern, els següents punts:

 • Anàlisi dels productes o serveis de l’empresa, clientela actual, competència i recursos necessaris.
 • Segmentació i selecció de països.
 • Determinació del canal de distribució adient al producte/servei i als mercats seleccionats.
 • Determinació dels elements i materials de promoció mínims necessaris.
 • Pla d’Expansió Internacional: concreció de les actuacions que s’han de dur a terme per a introduir-se en els mercats seleccionats.
 • Elaboració del pressupost.
 • Cost per a l’empresa associada: 750 euros.
 • Cost per a empreses no sòcies: 900 euros.

3. Implementació del Pla de Promoció Internacional

Elaborat el Pla de Promoció Internacional l’equip d’assessors s’integra, durant un termini mínim de 10 mesos, en l’equip professional de l’empresa per localitzar els potencials clients o col·laboradors comercials, i dur a terme les actuacions definides per promocionar la venda dels productes o serveis de l’empresa.

 • Cost per a l’empresa associada: 750 euros/mes.
 • Cost per a empreses no sòcies: 900 euros/mes.

Si voleu aprofitar aquesta oportunitat, poseu-vos en contacte amb l’Asun Cirera, assessora en Comerç Exterior de la Cecot, trucant al telèfon 93 736 11 00.

Si voleu accedir al mercat alemany o voleu incrementar les vostres vendes en aquest mercat, la Cecot i el Club Cecot Internacionalització us ajuden.