Un fòrum d’intercanvi d’experiències sobre l’activitat exportadora de les empreses

Col·laboracions

Els nostres col·laboradors

CAIXA EMPRESES

Bústia d’atenció preferent CaixaBank

CaixaEmpreses facilita als socis de la Cecot la bústia d’Internet d’atenció preferent comex.catalunya@lacaixa.es des d'on atendran totes les consultes sobre aspectes financers del procés d’Internacionalització de l'empresa.

Banca Internacional

Una porta oberta al món on hi trobareu la relació d’oficines de representació a Europa – Spanish Desks

Estudis de la Caixa

La economia a fons. Estudis i anàlisi econòmica

Rènting- CaixaRenting

Estrena equips en rènting  per al teu negoci amb les millors condicions

CESCE

CESCE presta un servei integral d'assessorament en la gestió del risc comercial mitjançant solucions de crèdit i de caució, assegurament davant del risc d'impagament per venda de productes i serveis i garantia de responsabilitats econòmiques per incompliment d'obligacions garantides.

També ens donen suport

CECOT
Borsub
Itc
system-group
Feliu