Nova normativa d’origen a partir de l’1 de gener de 2022

A partir de l’1 de gener de 2022, les declaracions d’origen per les exportacions al Regne Unit  hauran d’anar acompanyades d’una declaració del proveïdor d’aquells productes que s’hagin incorporat en la producció dels béns exportats amb la finalitat de beneficiar-se de l’origen preferencial en virtut del ACC.
Llegir més »