ACC1Ó

ACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial.

Acords comercials regionals

En aquesta pàgina podreu consultar la participació d’un país o territori en un acord comercial regional en el sector serveis i mercaderies. Participar en un acord comercial condiciona l’aranzel que paguen els nostres clients quan exporten o bé el que paguem nosaltres quan importem productes fora de la Unió Europea.

Directori d’empreses exportadores i importadores

Directori promogut per les cambres espanyoles i amb la col·laboració de l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria. Podeu consultar les empreses exportadores i importadores, quins productes comercialitzen i a quins mercats.

Duanes i impostos especials

Pàgina de l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria on trobareu tota la informació relacionada amb temes duanes, normativa i impostos expecials que afecten a les operacions de comerç exterior.

Export helpdesk

Pàgina de la Comissió Europea per conèixer quins impostos i requisists s’apliquen a la importació d’un producte de fora de la Unió Europea.

Harmonització tècnica

Pàgina de la Comissió Europea on trobareu informació de totes les directives comunitàries d’harmonització tècnica que han de complir determinats productes per a la seva comercialització a la Unió Europea.

ICEX

L’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) és l’ens públic estatal d’àmbit nacional que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles per contribuir en la seva competitivitat i aportar valor a l’economia en conjunt.

Market Acces Database

Portal on es poden consultar els aranzels i les formalitats d’entrada a un país per exportar.

Oficines comercials d’Espanya a l’exterior

Portal de la Xarxa d’Oficines Econòmiques i Comercials d’Espanya a l’Exterior, adscrites al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Podeu trobar informació diversa sobre cada país, útil tant per exportadors com també per inversos.

TARIC

Pàgina de la Comissió Europea on podeu consultar el codi aranzelari i també els aranzels que s’apliquen a la  importació de mercaderies a la Unió Europea.