Jornada: Cansats de trucar a potencials distribuïdors estrangers que no responen?

17 de juliol – de 10:30 a 12:30 h – Terrassa – En una sessió eminentment pràctica, compartirem els criteris per enfocar el producte o servei amb més potencial exportador, veurem com escollir els països de manera eficient, evitant seleccions poc afortunades, analitzarem els millors models d’entrada als mercats, dissenyarem l’organització interna òptima de la vostra empresa per exportar de manera eficient.
Llegir més »