Article: Crèdit i caució

Des de la seva creació el 1995 com a àrbitre de la globalització dels mercats i del lliure trànsit de mercaderies, serveis i capitals, el paper de l’Organització Mundial del Comerç no ha estat més qüestionat.
Llegir més »