28 d’abril- Brexit: El marcatge UKCA per exportar al Regne Unit

Saps que fins al 23% de les importacions britàniques de béns necessiten portar el marcatge UKCA?

El marcatge UKCA (UK Conformity Assessed) és la normativa de marcatge del Regne Unit, establerta el gener de 2021, per a determinats productes que es comercialitzin a Gran Bretanya (a excepció d’Irlanda del Nord).

Gran part dels productes que es regeixen pels Reglaments i Directives per al marcatge CE encara estan dins de l’àmbit d’aplicació del marcatge UKCA, però, a partir de l’1 de gener de 2023, un producte que porti la marca CE, només continuarà sent vàlid per a la venda al Regne Unit si porta també la marca UKCA i compleix amb les normes pertinents a aquest marcatge.

En aquesta jornada, organitzada per l’Ambaixada Britànica amb la col·laboració d’ACCIÓ, es detallaran els sectors afectats per aquesta normativa i els requisits necessaris per obtenir-los.

Així mateix, també es tractarà una altra normativa que afecta molt les empreses catalanes exportadores i importadores després del Brexit, com són les regles d’origen amb el Regne Unit, amb esment especial als sectors de Tèxtil i Automoció.

La sessió s’impartirà en català i anglès.

Comments for this post are closed.