Missió comercial a Vietnam

Conscients de la importància de trepitjar el terreny i de la rellevància que té en molts països el cara a cara, hem optat aquest 2022 per tornar a programar les missions comercials en format presencial per a les empreses que ho sol·licitin, tot i donar l’opció de fer-les de manera virtual si l’empresa ho demana o si les restriccions de la Covid-19 ho aconsellen.

La preparació de les agendes la realitzarà la Oficina Comercial d’Espanya a Vietnam.

Vietnam va ser un de països que millor va contenir la pandèmia del COVID-19 el 2020, aconseguint assolir un creixement del PIB del 2,9%, un dels més elevats del món. Tot i això, dues intenses onades de contagis el 2021 van provocar una desacceleració fins al 2,6%, obligant a modificar l’estratègia de tolerància zero contra la pandèmia per passar a una política més flexible de reobertura. Al 2022 la reactivació econòmica serà destacable per la reobertura després de la pandèmia, la deslocalització d’empreses manufactureres des de la Xina (i fins i tot des d’altres països com Tailàndia), i l’entrada en vigor de nous acords comercials com el RCEP i la consolidació de l’Acord amb la UE. Segons el FMI, podria créixer per sobre del 6% a mitjà termini.

Vietnam disposa d’un gran marge per seguir creixent a taxes elevades, aprofitant els costos reduïts de la seva mà d’obra, el gap tecnològic i la continuïtat del procés de reformes.

A més, el consum intern creixent també afavoreix el dinamisme econòmic. Encara que la renda per càpita és encara modesta, la classe mitjana incipient està generant, cada vegada més, una important demanda de béns de consum i d’oci.

Per més informació contacteu a: jmcampa@cecot.org.

Comments for this post are closed.