Missió comercial a Xile i Perú

Del 27 al 31 de maig de 2019 – Se sol·licitarà un ajut a ACCIÓ.

La missió consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses al mercat objectiu Xile i Perú- amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants.

En aquesta missió participaran empreses del Centre Metal·lúrgic, de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, de la Unió Patronal Metal·lúrgica, de la CECOT, de Foment i AFME i comptarà amb la col·laboració del Delegat de Plametall a Xilei Perú.

Amb la col·laboració de la oficina Exterior de Comerç i d’Inversions de la Generalitat  de Catalunya es prepararà una agenda de contactes per aquelles empreses interessades.

Més informació i inscripcions

Comments for this post are closed.