Missió Comercial a Indonèsia

La convocatòria de la Missió Comercial a Indonèsia, que tindrà lloc del 08 al 14 d’octubre de 2016 ,   comptarà amb un ajut d’ACCIÓ, d’una bossa de viatge de 1.322€. La missió coincideix en dates amb la Fira Trade Expo Jakarta 2016.

La missió consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses al mercat objectiu – Indonèsia- amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants. Principalment el programa inclourà la realització d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de representants, socis locals o distribuïdors, l’estudi de possibles inversions, etc…

La realització de Missions Comercials tenen com a objectius prioritaris la introducció dels productes de les empreses associades als mercats exteriors, inicia empreses en l’activitat exportadora i obrir nous mercats a l’exportació.

ORGANITZACIÓ
En aquesta missió participaran empreses de Cecot, del Centre Metal·lúrgic, de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, de la Unió Patronal Metal·lúrgica i de la Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat i de Foment, i comptarà amb la col·laboració de:  INDONESIA-CONSULTING

ITINERARI

VOL

DATA

TRAJECTE

SORTIDA

ARRIBADA

TK1468

08/10/16

BARCELONA – ISTANBUL

15:05

19:30

TK056

09/10/16

ISTANBUL – JAKARTA

02:00

18:05

TK057

14/10/16

JAKARTA – ISTANBUL

20:30

04:45+1

TK1467

15/10/16

ISTANBUL – BARCELONA

11:20

14:10

 

Aquest itinerari podrà ser modificat prèvia aprovació de l’Entitat Organitzadora i d’ACCIÓ.

 

PRESSUPOST  I AJUT

 

Desplaçament:

598,31€

Allotjament i esmorzar Jakarta

          Novotel Jakarta Gajah Mada 4*  84 euros x nit                                                                               

420,00€

Quota d’inscripció (per empresa participant) +IVA

(Preu no soci 475,00 €)  +IVA

395,00€

TOTAL ITINERARI

1.413,31€

Preus a data 03-06-16, subjectes a modificació per part de les companyies aèries en funció de la data efectiva de la reserva

 

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per a una entitat especialitzada. En funció dels requeriments de l’empresa, el servei de preparació d’agenda de contactes poden ser de dos tipus:

 

 

Servei prestat

Cost del servei a

INDONÈSIA

BÀSIC

– Informació sobre mercat de destí

– Estudis de mercat disponibles

– Estadístiques de comerç exterior

– Facilitació de contactes (KOMPÀSS)

Inclòs en la quota d’inscripció.

 

PREMIUM

 (opcional)

 

– Assessorament

– Planificació de les reunions

– Coordinació logística

– Seguiment tècnic durant el viatge

975 € +IVA

 

Despeses addicionals a càrrec de l’empresa participant: desplaçaments interns al país de destí, àpats, o qualsevol altra despesa no enumerada en el pressupost anterior.

Tenim concedit un ajut d’ACCIÓ  en concepte de bossa de viatge per empresa participant..
L’import  corresponent a l’any 2016 es de  1.322 €.

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2016 per a cobrar l’ajut:

Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.

Les empreses tenen que estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.

Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).

 

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ

1.    En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:

a.    Formulari d’inscripció emplenat.
Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 395,00€ (+ IVA) = 477,95€ o de 574,75€ en cas d’empreses no associades, al núm. de compte CENTRE METAL·LÚRGIC  ES19 0081 0900 8100 0195 0096
b.     en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ INDONÈSIA  2016”). Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació.
c.    Enviar comprovant de la transferència al contacte indicat més a baix.
d.    Pel que fa a la preparació de contactes PREMIUM, s’haurà d’abonar el seu cost abans de l’inici del viatge.

2.    Atesa la limitació de places, la selecció definitiva dels participants es realitzarà entre totes les empreses que hagin complert totalment les condicions anteriors. Cal tenir present que tindran preferència les empreses que vulguin iniciar les seves activitats d’exportació en aquest país i que necessitin preparació d’agenda de contactes Premium  en el mercat objectiu.
3.    Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.
4.    Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establers. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar l’ajut.
5.    L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.


INSCRIPCIÓ

 

Comments for this post are closed.