MISSIÓ COMERCIAL A TAILÀNDIA

Ens plau adjuntar la convocatòria de la Missió Comercial a Tailàndia, que tindrà lloc del 12 al 16 de juny de 2017, que coincideix en dates amb la Fira Propak, per a la qual sol·licitarem una ajut a ACCIÓ.

La missió consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses al mercat objectiu – Tailàndia – amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants. Principalment el programa inclourà la realització d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de representants, socis locals o distribuïdors, l’estudi de possibles inversions, etc…

La realització de Missions Comercials tenen com a objectius prioritaris la introducció dels productes de les empreses associades als mercats exteriors, iniciar empreses en l’activitat exportadora i obrir nous mercats a l’exportació.

ITINERARI

VOL

DATA

TRAJECTE

SORTIDA

ARRIBADA

EK188

11/06/17

BARCELONA – DUBAI

22:40

07:35+1

EK418

12/06/17

DUBAI – BANGKOK

08:50

18:15

EK371

17/06/17

BANGKOK – DUBAI

02:25

05:35

EK185

17/06/17

DUBAI – BARCELONA

08:15

13:25

 

Aquest itinerari podrà ser modificat prèvia aprovació de l’Entitat Organitzadora i d’ACCIÓ.

 

 

 

PRESSUPOST  I AJUT

Desplaçament:

576,73€

Allotjament i esmorzar :

 

332,00€

          Hotel NOVOTEL 4*   83 eur x  4 nits                                                                                                                

Quota d’inscripció (per empresa participant)

(Preu no soci 474,00 €)  +IVA

395,00€

TOTAL ITINERARI

1.303,73€

Preus a data 25/01/2017, subjectes a modificació per part de les companyies aèries en funció de la data efectiva de la reserva

 

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per a una entitat especialitzada. En funció dels requeriments de l’empresa, el servei de preparació d’agenda de contactes poden ser de dos tipus:

 

 

Servei prestat

Cost del servei a

RÚSSIA

BÀSIC

– Avaluació dels requeriments

– Informació sobre mercat de destí

– Estudis de mercat disponibles

– Estadístiques de comerç exterior

– Informacions pràctiques

– Facilitació de contactes

Inclòs en la quota d’inscripció.

 

 

PREMIUM

(opcional)

Límit: 31/03/2016

– Serveis Agenda Bàsica +

– Planificació de les reunions

– Coordinació logística

– Assessorament especialitzat

– Seguiment tècnic durant el viatge

800 €

 

 

Despeses addicionals a càrrec de l’empresa participant: desplaçaments interns al país de destí, àpats, o qualsevol altra despesa no enumerada en el pressupost anterior.


 

 

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ

 

1.     En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:

a.     Formulari d’inscripció emplenat.

Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 395,00€ (+ IVA) = 477,95€ o 474,00€ (+ IVA) = 573,54€ en cas d’empreses no associades, al nº de compte UEM ES97 0081 0016 1100 0180 6784 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ TAILÀNDIA 2017”). Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació.

b.     Enviar comprovant de la transferència al contacte indicat més a baix.

c.     Pel que fa a la preparació de contactes PREMIUM, s’haurà d’abonar el seu cost abans de l’inici del viatge.

2.     Atesa la limitació de places, la selecció definitiva dels participants es realitzarà entre totes les empreses que hagin complert totalment les condicions anteriors. Cal tenir present que tindran preferència les empreses que vulguin iniciar les seves activitats d’exportació en aquest país i que necessitin preparació d’agenda de contactes Premium  en el mercat objectiu.

3.     Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.

4.     Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establers. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar l’ajut.

5.     L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants. 

INSCRIPCIÓ

 

 

 

Comments for this post are closed.