SERVEI DE PRACTIQUES D’ESTUDIANTS FRANCESOS DE COMERÇ EXTERIOR

Objectius

Facilitar a les empreses la possibilitat de rebre estudiants francesos que cursen estudis de comerç internacional per tasques puntuals de comerç internacional.

Nivell d' estudis dels estudiants

1a Fase:
Bachelor. Programa comú a totes les especialitats. La formació equival a la dels diplomes de bachelor anglo-saxons: d'una banda compren una formació cultural i metodològica i de l'altre, les bases necessàries per a una formació professional. Inclou practiques obligatòries de sis mesos.

2a Fase:
Abasta tres anys, un any en una universitat col·laboradora estrangera. Durant el darrer any es fa el projecte de  fi d'estudis i  pràctiques obligatòries de sis mesos.

Tasques que poden realitzar els estudiants i Sol·licitud d’estudiants

Tasques

Area Tasques
Màrqueting
 • Desenvolupament d'un producte des del punt de vista del màrqueting (producte, preu, packaging).
 • Estudi de mercat.
 • Desenvolupament comercial (proveïdors, distribuïdors).
 • Publicitat i comunicació.
 • Fires: seguiment dels contactes, clients potencials.
 • Auxiliar del cap de producte de màrqueting.
 • Contactes amb clients.
Gestió
 • Comptabilitat.
 • Balanços.
 • Càlculs actius i passius.
 • Càlcul cabdal risc.
 • Establir preus per a l'exportació a partir d'un estudi de costos.
 • Càlcul de la rendibilitat.
 • Factures.
 • Pagaments.
 • Cobraments.
 • Morositat.
Finances
 • Càlcul de previsió d'existències.
 • Gestió de salaris.
 • Gestió fiscal.
 • Avaluació de risc.
 • Gestió de les inversions.
 • Establir contractes d'assegurances.
 • Manteniment de l'equilibri entre els costos fixos i els costos variables.
Logística
 • Auxiliar de tràfic internacional (o nacional).
 • Documents d'expedició.
 • Seguiment de les mercaderies.
 • Seguiment de les incidències.
 • Via aèria, marítima, terrestre.
 • Càlcul dels transports, comparança dels costos.
 • Despatx de duanes.
 • Gestió de recobrament a clients estrangers.
 • Qualitat dels serveis: seguiment de la satisfacció dels clients.
Administratives
 • Entrada de dades.
 • Eines informàtiques: World, Excel, Access, Power Point.
 • Correu.
 • Arxiu

Sol.licitud d'estudiants

Les empreses interessades en sol·licitar la col·laboració d'un becari francès ens ho poden fer saber emplenant aquest formulari:

Formulari d'sol.licitud d'estudiants

 


  Preguntes més freqüents

  Durada de les pràctiques:
  Depèn de l'Escola de procedència de l'alumne. La durada mitja sol ser de sis mesos. En alguns casos es poden allargar fins a onze mesos.

  Documentació legal de les pràctiques:
  Mitjançant conveni Escola-empresa, amb cobertura d'assegurança.

  Retribució de les pràctiques:
  En principi són pràctiques no remunerades si bé s'aconsella una mínima gratificació de 250 euros al mes per tal de contribuir a les despeses de la persona desplaçada.