Programa individualitzat anual de prospecció i gestió comercial a Brasil

Un país on obrir mercat i potenciar les teves vendes

Si voleu accedir al mercat brasiler o voleu incrementar les vostres vendes en aquest mercat, la Cecot i el Club Cecot Internacionalització us ajuden.

Objectiu:


El nostre objectiu és oferir als participants l’assessorament i les eines pràctiques necessàries per a treballar el mercat brasiler a fons durant un any. La finalitat és que, al finalitzar el projecte, tots els participants hagin començat a treballar en aquest mercat o bé hagin pogut potenciar o millorar el canal ja existent.

Aquest programa proposa una interessant combinació de seminaris de formació, assessorament individualitzat i execució de les tasques de prospecció comercial internacional que una àrea manager de Brasil realitzaria a l’hora d’obrir, desenvolupar o consolidar un mercat. Aquestes tasques de formació, assessorament i prospecció comercial es distribuiran al llarg d’un any per tal d’oferir un programa continuat que pugui oferir resultats a curt o mig termini.

Per què Brasil?


Aquest programa proposa una tasca focalitzada en el mercat brasiler, 8a economia mundial amb previsions d’arribar a la 5a en molt poc temps. Així mateix, aquest país presenta nombroses avantatges:

  • Situació geogràfica: un dels països d'Amèrica del Sud més accessibles logísticament, fa frontera amb 9 països amb els quals té múltiples acords de circulació de mercaderia, un trampolí per a aquests mercats.
  • Aspectes culturals i idiomes propers als d'Espanya.
  • Situació política i econòmica estable.
  • Situació bancària sòlida: per llei, un individu o empresa només pot endeutar-se fins a un 30% de la seva renda. Fre al capital especulatiu. Facilitat de crèdit per a nous projectes d'emprenedoria.
  • Altres aspectes: informació fiable (financera, mercat, estadístiques, etc.).
  • Nova classe mitjana àvida per consumir i amb accés al crèdit.
  • Encara hi ha necessitats bàsiques que aquí ja estan cobertes.
  • Costos laborals moderats i en general molt bona qualificació de la mà d'obra.

Quines accions comprèn

Equip de treball:

Per què ITC?

Contacte