Cupons a la internacionalització

TERMINI MÀXIM PER A PRESENTAR LA SOL.LICITUD 29 DE NOVEMBRE

Import

L’ajut  consisteix en el 80% de del cost del servei o serveis contractats amb un màxim de 5.000 euros.

Serveis subvencionats

Us recordem que amb els cupons a la internacionalització podeu rebre subvenció per a la contractació del següents serveis:

– Diagnosi de potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.

– Plans de promoció internacional.

– Disseny de web per a mercats internacionals.

– Posicionament de la web als mercats internacionals.

– Posicionament internacional a les xarxes socials.

– Subcontractació Export Manager.

– Gestió concursos i licitacions internacionals.

– Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.

Proveïdors de Serveis

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són els que estan

acreditats  Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització com Cecot.

Si estas interessat a algun dels serveis descrits ens pots contactar a comercexterior@cecot.org

Per informació i tramitacions: sonia.lopez@cecot.org

Comments for this post are closed.