Cupons a la internacionalització

TERMINI MÀXIM PER A PRESENTAR LA SOL.LICITUD 29 DE NOVEMBRE Import L’ajut  consisteix en el 80% de del cost del servei o serveis contractats amb un màxim de 5.000 euros. Serveis subvencionats Us recordem que amb els cupons a la internacionalització podeu rebre subvenció per a la contractació del següents serveis: – Diagnosi de potencial ……
Llegir més »