GRUP D’EXPORTACIÓ A IRAN

Us informem de la convocatòria del Grup d’Exportació a Iran que, organitzada pel Departament de Promoció Internacional, i que s’acollirà als ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ 2017.

PER QUÈ IRAN?

Iran presenta interessants oportunitats comercials per: la mida del seu mercat de més de 79,8 milions d’habitants, l’existència d’abundants fonts energètiques a baix cost, la seva mà d’obra competitiva i relativament qualificada, el procés de desenvolupament de la seva economia i el seu potencial de creixement, la menor penetració comercial relativa dels nostres principals competidors, que han generat una major capacitat de demanda, etc.

Amb un creixement econòmic del 6,5%, Iran ofereix oportunitats de negoci en sectors com l’alimentació, l’electrònica, els materials i matèries primeres, la maquinària, la metal·lúrgia i els béns d’equipament, entre d’altres. Les exportacions catalanes es troben en creixement des del 2015 assolint els 85,6 milions d’euros l’any 2016. Principalment, Catalunya ven a l’Iran productes de maquinària (15,5%), paper i cartó (10,8%) i productes farmacèutics (10,4%).

Es el moment per tant d’aprofitar aquesta nova situació i posicionar a les empreses catalanes en el mercat per tal de que puguin gaudir de la reactivació de la seva economia des del inici.

OBJECTIUS

  •  Introduir-se en el mercat d’Iran, tant per vendre els seus productes, com per a cercar socis o implantar-s’hi industrialment.
  • Potenciar la cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis.
  • Guanyar competitivitat a través de noves oportunitats de negoci.
  • Implementar millores en els processos de negoci (subministrament, assistència tècnica, manteniment, etc.)

AJUT

Per aquest grup es demanarà un ajut del 80%  atorgat per ACCIÓ sobre el cost subvencionable acceptat (màxim 5.000€) per aquelles empreses que compleixin la normativa del programa.

El cost de participació en un grup de 4 empreses, una vegada descomptada la subvenció per aquelles empreses que compleixin la normativa, és aproximadament de 3.740,00€ anuals de despesa fixe, que mensualment representen una despesa d’uns 312,00€ per empresa.

Despeses d’inscripció: Socis: 395€ (+IVA); No socis: 475€ (+IVA)

INSCRIPCIÓ

Per al formulari cliqueu:

http://www.plametall.cat/inscripciogrup.asp?id=1385

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària.

Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 – Correu electrònic: gemma.cano@plametall.cat

 

Comments for this post are closed.