Entrevista a Josep M. Campanera: “La competència de les empreses exportadores catalanes està en altres països d´Europa, o a de la resta del món, i això ens facilita la realització d´accions de promoció col·laborativa entre empreses catalanes.“

Josep M. Campanera és Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Gestió i Comerç Internacional per ESADE, Diplomat en Comerç Exterior per AGSIM (EEUU), dirigeix el departament de promoció internacional de la Cecot, i de Plametall fruit de la col·laboració entre les associacions del metall de Catalunya….
Llegir més »

Programa èxit empreses

Programa dirigit a empreses que volen començar a exportar i no tenen els recursos humans ni els coneixements adients,  empreses que  ja han començat a exportar però volen desenvolupar les seves exportacions en un o diversos mercats exteriors i empreses que ja exporten de forma substancial però a les que manquen recursos humans i lingüístics per ……
Llegir més »

Elaboració programa d’activitats per al 2018

El Departament de Promoció Internacional està elaborant el Programa d’Activitats per al 2018.  El nostre objectiu principal és poder oferir els serveis més adequats a les necessitats de les empreses associades, per aquest motiu posem a la vostra disposició un qüestionari per a que ens pugueu fer arribar les vostres propostes sobre els  països on ……
Llegir més »

Jornada· Oportunitats de negoci a Mèxic

Mèxic és un mercat amb més de 114 milions d’habitants. És membre de la  NAFTA ( Àrea de lliure Comerç d’Amèrica del Nord) i té un acord amb l’U.E pel que els aranzels d’importació són molt reduïts. La proximitat geogràfica amb EEUU, afavoreix els negocis amb aquest país.  Té una linea de crèdit concedit pel ……
Llegir més »