Participació agrupada a la fira Midest 2017 París

El Departament de Promoció Internacional organitza una cerca activa de clients i presentació de productes a París en el marc de la principal Fira de Subcontractació del món, MIDEST 2017, del 03 al 05 d’octubre de 2017. La darrera edició va comptar amb la participació de 1.360 expositors de diferents nacionalitats i van visitar la fira 35.616 professionals de 77 països.

Termini màxim d’inscripció per rebre ajut ICEX: 26 de maig

A la fira d’enguany estaran presents els següents sectors: transformació de metalls, caldereria, forja, curvatura, utillatges, motlles, mecanitzats, transformació per tall i deformació, tractaments superficials i tèrmics, fixació industrial, electrònica i electricitat, plàstics, cautxú i compòsits i productes semi-acabats.

ICEX atorga un ajut del 25%, aproximadament, per les empreses que exposin per primera vegada a la fira, i un percentatge inferior per a la resta. Aquest ajut cobreix les despeses de l’estand, la decoració, el transport i la promoció. L’ajut del ICEX s’adjudicarà estrictament per l’ordre de confirmació de la participació.

Per a més informació premeu aquí

Comments for this post are closed.