Enquesta de conjuntura de l’exportació. Tercer trimestre 2019.

Respecte al trimestre anterior les expectatives a curt termini són menys favorables per a la major part dels destins però, especialment per als dels països de la UE-28 que no pertanyen a la zona euro, Amèrica del Nord, Llatinoamèrica i Àfrica.

Els països on les empreses exportadores espanyoles tenen previst exportar al 2020 son: França (43,7%), Alemanya (42,4%) i Alemanya (42,4%). A continuació es situen EEUU (24,4%), Itàlia (23%), Regne Unit (21,3%) i Portugal (21,2%).

Trobareu en adjunt l’enquesta.

Comments for this post are closed.