Informe de comerç exterior de mercaderies d’Espanya i Catalunya i del mes de setembre de 2022 i acumulat gener-setembre 2022

El mes de setembre de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 19,5% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior. El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles va ser del 23,7%.
Llegir més »

Comerç exterior Catalunya setembre 2022 i acumulat gener – setembre 2022

El mes de setembre de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 19,5% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 8.220,7 milions d’euros. Això suposa un sostingut creixement amb una taxa de variació anual lleugerament inferior a la del conjunt d’exportacions espanyoles (22,6%).
Llegir més »

Dades de comerç exterior de mercaderies de Catalunya mes de Juny 2022 i acumulat Gener-Juny 2022

El mes de juny de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 18,4% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 8.398,1 milions d’euros. Això suposa un sostingut creixement amb una taxa de variació anual (tva) de 18,4%.
Llegir més »