Principals dades acumulades de comerç exterior de mercaderies a Catalunya durant el mes de novembre de 2019

Al mes de novembre de 2019, les exportacions catalanes de mercaderies van ascendir a 6.237,8 milions d’euros, el que va suposar un descens de -0,6% respecte a el mateix mes de l’any anterior. La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (25.061,4 milions d’euros) va ser de 24,9% amb una contribució de -0,2 punts.
Llegir més »