Informe de Comerç Exterior de mercaderies de Catalunya actualitzat al mes de maig i acumulat gener-maig 2021

El mes de maig de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 58,0% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 6.783,5 milions d’euros, 2,7 punts més que la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (55,3%). La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (27.202,2 milions d’euros) va ser del 24,9%.
Llegir més »

Principals dades acumulades de comerç exterior de mercaderies a Catalunya durant el mes de novembre de 2019

Al mes de novembre de 2019, les exportacions catalanes de mercaderies van ascendir a 6.237,8 milions d’euros, el que va suposar un descens de -0,6% respecte a el mateix mes de l’any anterior. La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (25.061,4 milions d’euros) va ser de 24,9% amb una contribució de -0,2 punts.
Llegir més »