Missió Comercial a Tunísia i Marroc

Del 8 al 13 de desembre de 2019
Consulteu aquí el programa i organització

La missió consistirà en un viatge per a realitzar per un grup d’empreses a Tunísia i Marroc -amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants.

Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).

Atesa la limitació de places, tindran preferència les empreses que vulguin iniciar les seves activitats d’exportació en aquest país i que necessitin preparació d’agenda de contactes Premium  en el mercat objectiu.

Consulteu aquí tota la informació

Comments for this post are closed.