Acord d’associació econòmica · Unió Europea-Japó

La Comissària Europea de Comerç i el Ministre d’Afers Exteriors japonès han anunciat la finalització de les negociacions entre la Unió Europea i Japó per a l’Acord d’Associació Econòmica.

Ara s’inicia el procés de revisió jurídica i traducció dels textos i l’aprovació pels respectius parlaments amb l’objectiu que el tractat entri en vigor a partir del 2019.

Entre els principals punts de l’acord destacaríem els següents:

 • Eliminació dels drets de duana: l’entrada en vigor de l’acord comportarà l’eliminació dels aranzels que s’apliquen actualment als productes exportats des de la UE al Japó.  Un cop transcorregut el període transitori, i d’aplicació plena, el 97% dels productes no estaran sotmesos a aranzels i la resta es liberalitzaran a través de contingents o reduccions aranzelàries.
 • Quant als productes industrials: s’eliminaran totalment els aranzels a productes industrials, en sectors com p.e. substàncies químiques, plàstics, cosmètics, tèxtils i confecció. El cuir i el calçat, fins ara limitat amb contingents, quedarà liberalitzat, i els aranzels per a aquests productes (calçat, bolsos, calçat esportiu, etc..) s’eliminaran durant un període de 10 anys.
 • Barres no aranzelàries: l’acord contempla mesures relacionades amb aquest tipus de barreres com són els requisits tècnics i procediments de certificació japonesa que dificulten molt l’exportació a aquest país per part de les empreses de la UE. Alguns exemples serien
 • Vehicles a motor: es pretén que els vehicles europeus estiguin subjectes a als mateixos requisits a la UE i al Japó, sense necessitat d’exàmens o certificacions addicionals.
 • Productes sanitaris: l’adopció de la norma internacional sobre sistema de gestió de qualitat que el Japó va adoptar al 2014 , és la mateixa sobre al que es basa el sistema europeu i per tant es redueixen ja els costos de cerificació per als productes europeus.
 • Etiquetat de tèxtils: el fet que el Japó al 2015 adoptés el sistema internacional, molt similar al utilitzat a la UE, fa que no s’hagin de canviar les etiquetes per a cada prenda exportada al Japó.
 • Para farmàcia, cosmètics i productes sanitaris: al 2016 es va eliminar un complex sistema de notificació que complicava l’exportació d’ aquests productes al Japó.
 • Barreres  tècniques al comerç: l’acord contempla un compromís mutu de basar les seves normes i reglaments en normes internacionals en la mesura del possible. Això simplificarà els procediments d’adaptació dels productes als estàndards del país.
 • Mesures sanitàries i fitosanitàries: hi han un compromís mutu de simplificar els processos d’autorització i despatx de duanes assegurant que la burocràcia innecessària no obstaculitzi els intercanvis comercials.
 • Comerç de serveis: l’acord contempla disposicions que s’apliquen transversalment a tot el comerç de serveis. Tot mantenint el dret a regular els serveis amb caràcter públic o privat, inclou mesures per garantir les condicions d’igualtat en la prestació de serveis i en particular pels serveis postals i de missatgeria, telecomunicacions, transport etc.. També s’aborden disposicions relatives als serveis financers.
 • Trasllat temporal de personal d’empresa: l’acord inclou disposicions mes avançades relatives al trasllat de personal amb finalitat empresarial. Es cobreixen totes les categories tradicionals com ara trasllats dintre de la mateixa empresa, persones amb viatge de negocis per invertir, prestadors de serveis contractuals i professionals independents i també les visites de negoci de curta durada i inversors. També es contempla la possibilitat que la persona traslladada per prestar un servei el puguin acompanyar el cònjuge i els fills.
 • Propietat industrial i intel·lectual: l’acord estableix disposicions sobre secrets comercials, marques registrades, protecció de drets d’autor, patents, normes mínimes comuns per a la protecció de dades dels assaigs reglamentaris farmacèutics.
 • Contractació pública: les empreses de la UE podran participar en les mateixes condicions que les empreses japoneses en els licitacions publiques de les 48 ciutats nucli, amb poblacions d’entre 300.000 i 500.000 habitants.
 • Desenvolupament sostenible: l’acord inclou factors clau de la UE sobre desenvolupament sostenible i esta en consonància amb altres acords recents de la UE. Ambdues parts aposten per promoure la responsabilitat social de les empreses.
Comments for this post are closed.