Les exportacions en cadena

Quan una empresa intervé como a proveïdor en una exportació cadena, és a dir quan  fa una venda a una altre empresa establerta a Espanya que posteriorment exportarà  la mercaderia fora de la UE,  és freqüent  que el client li demani que facturi sense Iva en aplicació de l’exempció per exportació. Cal està alerta a ……
Llegir més »

Jornada · Com exportar amb èxit?

La importància de l’anàlisi previ del mercat, la selecció i adequació del producte, el preu que oferim, la selecció del canal d’entrada adient, la pro activitat i seguiment, són només alguns dels factors que cal tenir en compte a l’hora de garantir estabilitat i continuïtat en les vendes internacionals. Aquest seminari es centra en oferir ……
Llegir més »

L’EXPORTACIÓ DE SERVEIS: ASPECTES LEGALS, FISCALS I ADMINISTRATIUS

L’objectiu del curs previst pel dia 24 de novembre, és adquirir una visió global dels aspectes a tenir en compte quan hem de prestar un servei a l’exterior o a una empresa o entitat de l’exterior i ser capaç de respondre a unes preguntes bàsiques que haurien de ser resoltes abans d’oferir serveis a l’exterior….
Llegir més »