Acord d’associació econòmica entre la UE i Japó

L’1 de febrer de 2019 ha entrat en  vigor l’Acord d’Associació Econòmica entre la UE i Japó. L’acord no ha estat sotmès a ratificació pels parlaments nacionals, ja que, a diferència del que va passar amb el CETA, s’ha pretès, pel seu contingut, que afecti només les competències exclusives de la Unió Europea. Per tant ……
Llegir més »

Els acords de la UE amb Japó i Singapur

La Comissió va  presentar el passat 18 d’abril el resultat de les negociacions per a l’Acord d’associació econòmica amb Japó i els acords comercials i d’inversió amb Singapur al Consell. Aquest és el primer pas cap a la signatura i conclusió d’aquests acords. L’acord de Japó és la major associació comercial bilateral mai negociada per ……
Llegir més »

Acord d’associació econòmica · Unió Europea-Japó

La Comissària Europea de Comerç i el Ministre d’Afers Exteriors japonès han anunciat la finalització de les negociacions entre la Unió Europea i Japó per a l’Acord d’Associació Econòmica. Ara s’inicia el procés de revisió jurídica i traducció dels textos i l’aprovació pels respectius parlaments amb l’objectiu que el tractat entri en vigor a partir ……
Llegir més »