Normes per la valoració duanera de les mercaderies

El procés d’estimació del valor d’un producte a la duana planteja problemes als importadors que poden ser tan greus com el dret real aplicat. L’Acord de la OMC sobre valoració duanera té com a objectiu establir un sistema equitatiu, uniforme i neutral de la valoració duanera de mercaderies: un sistema que s’ajusta a les realitats ……
Llegir més »

LA PROTECCIÓ DELS SECRETS COMERCIALS

El 5 de Juliol va entrar en vigor la Directiva per a la protecció dels secrets comercials, Directiva (UE)2016/943. No és una norma d’aplicació directa, però estableix les bases i l’exigència per tal que tots els Estats Membres adoptin una regulació en aquesta matèria, garantint una  protecció mínima i uniforme dels secrets comercials, és a ……
Llegir més »