BREXIT · Com preparar-se per a la sortida del Regne Unit

Està previst que el 29 de març de 2019, a mitja nit, el Regne Unit deixarà de ser membre de la Unió Europea. Això convertirà al Regne Unió en un tercer país. Per tant, és convenient que les empreses i operadors econòmics comencin a preparar-se per a aquest escenari si encara no ho han fet.

La UE recomana centrar-se en els següents punts:

1.    Cal estar preparat per al 30 de març de 2019.

Les negociacions per arribar a un acord sobre les relacions futures només es pot iniciar una vegada que el Regne Unit hagi sortit.

L’objectiu de la Comissió de la UE és que la sortida es faci de forma ordenada i, per tant, s’està negociant un acord de sortida de forma que hi hagi un període transitori durant el qual les parts puguin negociar el futur de les relacions entre la UE i  UK.

La Comissió de la UE, però,  ha advertit a tots els operadors (estats membres, empreses etc..) que tot i que estan treballant per a aconseguir disposar d’aquest període transitori, no hi ha  certesa sobre si s’aconseguirà ratificar, abans del 30 de març de 2019, l’acord de sortida que s’està negociant

En el cas que es pugui ratificar l’acord abans d’aquesta data, els efectes legals del Brexit seran efectius després del període transitori, és a dir, el dia 1 de gener de 2021, i durant aqust període es negociarà les condicions de les relacions futures.

Si pel contrari, no es ratifica l’acord, els efectes legals seran immediats a partir del 30 de març de 2019.

Per això cal que les  empreses es preparin pel Brexit tenint en compte a questa circumstància, és a dir, la possibilitat de no disposar del període transitori. En aquest cas s’haurien d’adoptar mesures de contingència mentre no es firma l’acord definitiu amb el Regne Unit després del Brexit.

2. Responsabilitats en la cadena de subministrament

Les responsabilitats, especialment relacionades amb el producte i el compliment de les normatives existents a la UE, són diferents segons la posició en la cadena de subministrament (fabricant, importadors, distribuïdor, etc …)

Com a conseqüència del BREXIT, una empresa que compra productes a la UE pot convertir-se en importador i per tant el seu nivell de responsabilitat augmenta. Ha de revisar si queda cobert per les assegurances de producte, revisar les clàusules del contractes etc…

3. Certificats, llicències i autoritzacions

Si l’activitat de l’empresa requereix algun tipus de certificació, llicència o autorització i aquestes estan emeses per un organisme o entitat del Regne Unit, no seran vàlides a la UE. Per tant, cal transferir o sol·licitar-ne de noves a organismes o entitats establertes a la UE.

Això és especialment d’aplicació a determinats productes (automoció, productes sanitaris, construcció, etc.)

4.    Duanes. IVA. Impostos

La sortida de la UE comportarà tràmits duaners per a les entrades i sortides de mercaderies. El funcionament del Iva s’equipararà al que s’aplica a tercers països. Les expedicions poden experimentar endarreriments per motiu dels tràmits administratius i documentació exigida.

5.    Regles origen

A efectes de determinar l’origen de les mercaderies en els enviaments de mercaderies a Països amb acords preferencials, els materials, components o treballs que s’hagin fet al Regne Unit no computaran com a comunitaris i podria passar que productes que exportem com a comunitaris ja no ho siguin.

Cal per tant revisar les regels d’origen i començar a considerar els “inputs” del Regne Unit com a no comunitaris.

6.    Prohibicions i restriccions per a importadors i exportadors.

Per tal de protegir la salut i el medi ambient, existeixen regles a la UE que limiten la importació i exportació de determinades mercaderies des de països comunitaris (animals vius, producte d’origen animal, vegetals, productes d’origen vegetal, embalatges de fusta etc…) Alguns productes estan subjectes a permisos o notificacions especifiques (material radioactiu, residus, alguns químics).

Després del Brexit, les mercaderies destinades o que venen del Regne Unit quedaran subjectes a aquestes prohibicions i restriccions..

7.    Protecció de dades

Després del Brexit cal tenir en compte que la transferència de dades personals que es faci al regne Unit serà considerada feta a un tercer país. Cal revisar que la transferència sigui possible d’ acord amb la normativa de la UE.

A banda d’aquestes consideracions hi ha altres aspectes a considerar segons el tipus d’ empresa i sector. La Comissió està preparant unes comunicacions preparatòries del Brexit on es fan recomanacions sobre diferents temes i sector d’ activitat.

Es poden consultar en el següent enllaç:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

Per part del Govern Britànic també s’ha elaborat una guia sobre com preparar-se si el regne Unit deixa la UE sense passar per un període transitori.

https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

 

 

 

Comments for this post are closed.