Acord entre la UE i el Regne Unit pel Brexit

Després de mesos de complicades negociacions, el Regne Unit (RU) va abandonar oficialment la UE el 31 de gener del 2020, donant inici, d’acord amb l’Acord de Retirada, a un període de transició fins el 31 de desembre de 2020. Durant aquests mesos la situació s’ha mantingut sense canvis per als ciutadans, els consumidors, les empreses, els inversors, els estudiants i els investigadors i el dret de la UE ha seguit aplicant en el RU.

Aquests darrer mesos, la UE i el RU han estat negociant una nova associació lleial per al futur. Els equips negociadors mantenien diferències substancials sobre les quotes pesqueres i els futurs mecanismes per assegurar una competència justa.

A falta de sis dies perquè finalitzi el període de transició entre el RU i la UE, la qual cosa hagués comportat regir-se en virtut de les regles de l’Organització Mundial de Comerç (OMC) i que hauria controls duaners i tarifes a les mercaderies que transitessin entre les dues parts, el primer ministre britànic i la presidenta de la Comissió Europea han informat d’una acord sobre la seva futura relació bilateral, més de quatre anys després del referèndum del Brexit.

Abast de l’acord

L’acord no només abasta el comerç de béns i serveis, sinó també una àmplia gamma d’altres àrees d’interès per a la UE, com la inversió, la competència, els ajuts estatals, la transparència fiscal, el transport aeri i per carretera, l’energia i la sostenibilitat, la pesca, la protecció de dades i la coordinació de la seguretat social. En ell es preveu l’aplicació d’aranzels i quotes nuls a tots els béns que compleixin les normes d’origen corresponents.

Totes dues parts s’han compromès a garantir unes condicions de competència equitatives i sòlides mantenint uns nivells elevats de protecció en àmbits com la protecció de l’entorn, els drets socials i laborals, la transparència fiscal i l’ajuda estatal, amb una aplicació efectiva a nivell nacional, un mecanisme vinculant de solució de controvèrsies i la possibilitat que les dues parts adoptin mesures correctives.

És important recordar que, tot i haver-se arribat a un acord, a partir del 1 de gener de 2021 (00:00) els intercanvis comercials amb el RU (excepte Irlanda de Nord) es consideraran exportacions i importacions, cosa que té les següents implicacions:

  • Els enviaments i recepcions de mercaderies a i des de la RU s’hauran de formalitzar en declaracions duaneres.
  • Per a la presentació de declaracions cal disposar d’un nombre EORI registrat en un estat membre de la UE. En el cas de l’estat espanyol es pot obtenir a través de la seu electrònica de l’Agència Tributaria. La presentació es pot efectuar pels propis operadors o utilitzant un representant duaner.
  • Alguns tipus de mercaderies estan subjectes a controls per part d’altres organismes diferents de la duana pel que resulta imprescindible informar-se de la tramitació que cal fer davant d’ells abans de dur a terme la importació o exportació.

Llegiu la informació completa en aquest enllaç

Comments for this post are closed.