Actualització de la classificació arancelaria

El codi aranzelari determina quines mesures s’aplica a la importació o exportació d’un producte, com ara els drets aranzelaris, impostos indirectes, règim de comerç, inspeccions i altres mesures que preveu la normativa duanera.

La classificació dels productes tèxtils depèn  fonamentalment de la seva composició, les seves característiques i el seu ús.

Per a una correcta classificació, les empreses han de tenir en compte no només els títols dels capítols i sub-capítols, que tenen un valor indicatiu, sinó també les notes legals (textos) de la secció, de cadascun dels capítols, partides i sub-partides, que tenen validesa legal.

Podeu descarregar aquí la classificació aranzelària (Taric) actualitzada, aprovada pel Reglament d’Execució (UE) 2017/1925 de la Comissió, de 12 d’octubre de 2017, i que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.

Per a més informació comercexterior@cecot.org

Comments for this post are closed.