Anàlisi sobre l’empresa exportadora espanyola

De l’estudi realitzat per la CEOE sobre l’empresa exportadora espanyola corresponent al període 2010-2015, destaquen algunes conclusions d’interès:

  • La majoria de les empreses exportadores espanyoles concentren les seves exportacions en pocs països ( mes de la meitat en un sol país i el 80 % en dos països com a molt). Aquesta manca de diversificació dificulta la supervivència internacional  a llarg termini, ja que les empreses són mes vulnerables a les crisis locals.
  • Entre les empreses de menys de 200 treballadors només participa en el sector exportador el 3% . En canvi entre els empreses de mes de 200 treballadors aquest percentatge puja fins al 50%.

Podeu consultar l’estudi complet aquí

Comments for this post are closed.