Augmenten les perspectives d’exportació de les empreses a tres mesos

L’Indicador Sintètic de l’Activitat Exportadora arriba als 17 punts, el valor més alt en un tercer trimestre des de 2007

L’Indicador Sintètic d’Activitat Exportadora (ISAE) 1 es va situar en +17,0 punts en el tercer trimestre de l’any, el segon valor més alt en un tercer trimestre des del màxim de l’any 2007 (+20.4), tot i la disminució de 5 punts registrada respecte al trimestre anterior (+22 punts). En tots els tercers trimestres (excepte el 2009) es produeix una baixada respecte al trimestre anterior.

El valor de l’indicador és apreciablement superior en el sector de productes químics (26,0) i en el d’alimentació, begudes i tabac (23,2), i molt inferior al de matèries primeres, on pren un valor de signe negatiu ( -9,3), en el de productes energètics (4,3) i en el de semimanufactures no químiques (6,5).

Cartera de comandes i expectatives

La percepció del comportament de la cartera de comandes d’exportació en el trimestre és menys favorable que el trimestre anterior. El valor de l’indicador balanç se situa en 11,2 punts, amb un descens superior als nou punts respecte al registre del trimestre anterior (20,7).

No obstant això, les expectatives de les empreses sobre l’evolució del comportament de la cartera de comandes d’exportació a tres mesos vista són ara més favorables que en el trimestre anterior, amb un ascens d’una mica més de cinc punts respecte al que es registrava el trimestre anterior (15,0). A dotze mesos vista, les perspectives d’exportació de les empreses empitjoren respecte al trimestre anterior i se situen en 33,8 punts, gairebé quatre punts menys que en el segon trimestre.

Factors de l’activitat exportadora

La major part de les empreses assenyala que l’evolució de la demanda externa continua sent el factor que està tenint la major incidència positiva en l’activitat exportadora (39,6%), tot i que el percentatge de mencions descendeix sis punts respecte al trimestre anterior.

La competència internacional en preus es manté com a factor al que major proporció d’entrevistats al·ludeix per la seva incidència negativa (50,1%), encara que aquest percentatge és 5,6 punts inferior al que es registrava en el trimestre anterior.

Hi ha un increment moderat del percentatge dels que assenyalen que els seus preus van evolucionar a la baixa en el trimestre, alhora que baixa la proporció tant dels que assenyalen que han evolucionat a l’alça com la dels que opinen que es van mantenir estables.

S’observa una lleu millora en la percepció de l’evolució del marge de benefici comercial d’exportació, tot i que les variacions de les dades registrades són molt limitades.

Personal dedicat a activitats d’exportació

En el tercer trimestre de l’any, s’observa un increment de les previsions de contractació de personal per realitzar activitats d’exportació a les empreses tant a tres com a a dotze mesos, com reflecteix l’augment de més de dos punts de l’indicador balanç en aquests dos últims casos. En canvi, l’estabilitat segueix sent la característica dominant en la contractació de personal en el trimestre actual.

En termes sectorials, les majors previsions de contractació a tres i dotze mesos es registren en empreses dels sectors d’alimentació, begudes i tabac, manufactures de consum i productes químics.

Destinacions d’exportació de la cartera de comandes

Segons indiquen les empreses enquestades, la seva cartera de comandes en el trimestre actual millora lleugerament per a les destinacions d’Amèrica del Nord i Oceania, mentre que baixa per a les destinacions d’Àsia i Àfrica.

En canvi, les perspectives d’exportació a tres mesos milloren per a la major part de les destinacions, amb valors superiors als que es registraven el trimestre anterior. En els casos d’Amèrica del Nord (23,2), d’Àfrica (17,5) i d’Àsia (15,6) són inferiors, tot i que es mantenen en nivells elevats. L’indicador balanç relatiu a les perspectives d’exportació per als països de la UE-28 se situa en 17,7 punts, gairebé quatre punts superior al del trimestre anterior.

Els països que més proporció de les empreses exportadores espanyoles consideren a dotze mesos els seus principals destinacions són França (41,1%) i Alemanya (39,0%). A continuació els segueixen EUA (20,4%), Regne Unit (19,8%), Itàlia (17,7%), Portugal (13,7%), Mèxic (10,0%), la Xina (9,6 %) i el Marroc (9,4%).

El ISAE és un indicador que resumeix la informació proporcionada per les empreses entrevistades sobre l’evolució de la seva cartera de comandes d’exportació en el trimestre de referència i les perspectives sobre la mateixa a tres i dotze mesos. Aquest indicador pot prendre valors entre -100 i +100, de manera que valors positius indiquen una millor percepció de l’activitat exportadora i / o de les previsions respecte de la seva evolució futura per part de les empreses de la mostra i viceversa.

Font de la informació: Ministerio de Economia y Competitividad, Secretaria de Estado de Comercio

Comments for this post are closed.