BREXIT: Fi del període transitori

A partir de l’1 de gener de 2021 (00.00 hores) els intercanvis comercials amb Regne Unit (excepte Irlanda del Nord) es consideraran exportacions i importacions, la qual cosa té les següents implicacions, amb independència que s’aconsegueixi o no un acord per a la futura relació entre la UE i Regne Unit:

  • Els enviaments i recepcions de mercaderies a i des de Regne Unit s’hauran de formalitzar en declaracions duaneres.
  • Per a la presentació de declaracions és necessari disposar d’un número EORI registrat en un estat membre de la Unió Europea. En el cas d’Espanya es pot obtenir a través de la seu electrònica de l’agència tributària.
  • La presentació de declaracions es pot efectuar pels propis operadors o utilitzant un representant duaner.
  • Alguns tipus de mercaderies estan subjectes a controls per part d’altres organismes diferents de la duana pel que resulta imprescindible informar-se de la tramitació que és necessari realitzar davant ells abans de dur a terme la importació o exportació. Podeu trobar més informació en aquest enllaç o bé consultar la Carta sobre aquest tema emesa per l’Agència Tributària. També podeu consultar les mesures aplicables a cada mercaderia en funció de la seva classificació aranzelària.
  • Irlanda del Nord, encara que forma part del territori duaner de Regne Unit, continuarà aplicant normativa de la Unió en matèria de duanes, IVA i IIEE, entre altres.

En el bàner Brexit de la Secretaria d’Estat de Comerç es pot trobar informació addicional, així com els enllaços per a realitzar les diferents tramitacions i controls de mercaderies corresponents a aquesta Secretaria d’estat.

D’altra banda, per a conèixer els requisits que Regne Unit ha establert per a l’accés al seu mercat, podeu consultar les Guies d’accés al mercat del Regne Unit a partir de l’1 gener 2021 elaborades per l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Londres. En aquests documents s’expliquen els procediments duaners d’importació al Regne Unit, així com la introducció de controls fronterers per als béns controlats en tres etapes fins a l’1 de juliol de 2021, i els models de despatx previ i emmagatzematge provisional que s’implantaran per a les importacions a partir del mes de juliol de 2021. A més, s’adjunten notes informatives sobre temes horitzontals, com l’adaptació del marcatge CE, els criteris sobre les regles d’origen, els canvis en el portal de licitacions públiques o les implicacions de l’IVA en el comerç electrònic per a vendes B2C. Aquesta sèrie de documents es completa amb uns manuals específics de productes sotmesos a controls per etapes. Cada manual explica quines són les autoritats competents en el Regne Unit per a realitzar els controls.

En cada fase (gener, abril o juliol de 2021) es descriuen els productes afectats per aquests controls, els procediments telemàtics que apliquen en la importació, on es localitzen els controls, un diagrama de flux del procés, els passos previs a la importació i en arribar a frontera, amb les responsabilitats de l’exportador i importador.

Es recorda a tots els operadors que han de preparar-se, si no ho han fet ja, per a poder afrontar el pròxim 1 de gener amb les majors garanties. Tots els Ministeris, a més de Presidència de Govern, tenen informació sobre el Brexit en les seves pàgines web que pot ser consultada.

Comments for this post are closed.