BREXIT: Nou calendari

Pel vostre interès pràctic a l’efecte d’importacions/exportacions, us traslladem la informació facilitada des de l’Ambaixada Britànica a Madrid respecte a la política de duanes del Regne Unit.

S’ha previst ampliar fins a l‘1 de gener de 2022 l’opció d’utilitzar el règim de declaració diferida, que inclou la presentació de les declaracions suplementàries fins a sis mesos després que els productes s’hagin importat. No obstant això, és important que els béns sotmesos a control presentin una declaració duanera completa en el punt d’importació.

El nou calendari per als controls fronterers és el següent:

A partir de l’1 d’octubre de 2021:

  • Els requisits de notificació prèvia són imprescindibles per als productes d’origen animal, aliments d’alt risc d’origen no animal i uns certs subproductes animals.
  • Els certificats sanitaris d’exportació seran necessaris per a productes d’origen animal i uns certs subproductes animals.

A partir de l’1 de gener de 2022:

  • Són necessàries les declaracions de protecció i seguretat per a béns importats.
  • Els controls físics sanitaris i fitosanitaris per als productes d’origen animal, uns certs subproductes animals, aliments d’alt risc d’origen no animal i plantes d’alt risc es duran a terme en els Llocs de Control Fronterers.
  • S’introduiran requisits de notificació prèvia i controls de documentació, com els certificats fitosanitaris, per a plantes i productes vegetals de baix risc.
  • Les declaracions duaneres per a tots els béns seran necessàries en el punt d’importació i les empreses ja no podran optar pel règim de declaració diferida.

A partir de l’1 de març de 2022:

  • Es realitzaran controls en els Llocs de Control Fronterers a animals vius, plantes i productes vegetals de baix risc.

Els operadors de comerç que traslladin béns sotmesos a control (controlled goods) a Gran Bretanya seguiran sense ser elegibles per a l’opció del règim de declaració diferida, i per tant hauran d’emplenar una declaració duanera completa quan els béns entrin en GB, en línia amb els requeriments per a béns que entren a GB procedents d’altres parts del món.

Es publicarà un Model Operatiu de Fronteres (Border Operating Model) actualitzat al seu degut temps.

Comments for this post are closed.