“Com aprofitar des de Catalunya els fons europeus: present i futur. Presentació de l’estudi sobre la participació catalana en fons europeus competitius (2014-2019)”

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Debatre sobre com seran els fons europeus a partir del 2021 i com, des de Catalunya, podem aprofitar aquests recursos, tant els que vinguin del pressupost de la UE a llarg termini (2021-2027) com els previstos en el Next Generation EU.

Fer balanç d’on es troba el nostre país pel que fa a l’aprofitament dels fons europeus que gestiona directament la Comissió Europea o les seves agències.

En el decurs de la jornada es van presentar els resultats d’un estudi que radiografia gairebé tot el període pressupostari 2014-2020 i suposa un exercici inèdit respecte a països del nostre entorn. Gràcies a aquest treball es compta amb un mapa molt complet d’on es troba Catalunya quant al finançament europeu, tant pel que fa a quines són les entitats que han rebut finançament de la UE, en quins sectors d’activitat, quin volum de recursos europeus s’han obtingut, la distribució territorial d’aquests recursos i el rànquing en relació amb l’estat espanyol i la resta d’estats de la UE.

Per accedir al vídeo de la sessió cliqueu aquí

Comments for this post are closed.