Les competències interculturals en els negocis internacionals

El comerç i els negocis internacionals  porten aparellada la necessitat de relacionar-nos amb persones d’altres cultures diferents a la nostra. Les diferències culturals incideixen d’una forma crucial en l’eficàcia de les nostres comunicacions, especialment a l’hora de vendre i a l’hora de negociar els acords comercials  amb els nostres partners, proveïdors, clients etc….

Si ets un professional immers en el dia a dia de la internacionalització o de  l’exportació, hauries de preguntar-te fins a quin punt t’has preocupat seriosament de cultivar i fer créixer les teves competències culturals per tal de ser molt mes efectiu a l’hora de desenvolupar la teva activitat en d’altres països, o inclús en d’altres zones del teu propi país.

Les diferències culturals poden ser molt rellevants quan parlem de països i territoris llunyans al nostre (Àsia, Àfrica, EEUU, Nord Europa,  ….). Aquestes solen ser percebudes ràpidament, una altre cosa es que s’adopti una actitud integradora cap a aquestes diferències i es gestionen adequadament.

D’altres són  molt més subtils, sobretot quan ens movem en zones més properes a la nostra (Europa, altres  parts del territori espanyol  etc….). Aquestes, molt sovint  passen inadvertides, especialment si ets una persones mancada  de  competències culturals, com els que  se situen en una posició negacionista donant per fet que en d’altres llocs les coses es fan més o menys igual que en la seva pròpia cultura o entorn. Són aquelles persones que acostumen a repetir frases com ara “ A tot arreu la gent és igual” “ Al final els negocis són els negocis aquí i a la Xina” “De fet  totes les grans ciutats tenen el mateix”.

Cultivar les competències culturals no només implica informar-se sobre les diferències existents o conèixer  els protocols de cortesia dels diferents països. Cal  desenvolupar les actituds adequades que permetin al final que la persona se senti còmode amb el concepte de relativitat cultural i sigui capaç d’actuar de forma apropiada segons el context on es troba.

El grau de sensibilitat intercultural d’una persona ens donarà la mesura de les seves competències culturals. Si ets una persona que sols afirmar: “lo important és ser autèntic quan et relaciones amb persones d’altres cultures”, el més probable es que estiguis minimitzant aquest  aspecte. En canvi si ets una  persona que diu que “quan vaig a d’altres països veig lo bo que és el meu propi país”, pot ser que estiguis adoptant una actitud defensiva, tot i ser conscient de les  diferències culturals.

En aquests sentit, és interessat el que ens aporta el model Milton Benett. Aquest model  gradua el nivell de sensibilitat intercultural en 6 estadis: negació, defensa, minimització, acceptació, adaptació i integració.

Comments for this post are closed.