CONTRACTACIÓ I COMERÇ INTERNACIONAL

Quan necessitem formalitzar acords nostres comercials?

Quan l’acord i l’execució d’aquest acord és simultani, és a dir,  hi ha un compliment immediat de les respectives prestacions,  els contractes formal, en principi, no són tan necessaris. Aquest seria el cas p.e. quan en una venda cara a cara s’intercanvia al mateix moment el preu i la mercaderia.

Els contractes formals adquireixen importància quan entre l’acord i el compliment per les parts, ha de  passar un període de temps, degut al fet que les parts no tenen la certesa que l’altre part complirà si hi ha un canvi de circumstàncies o una eventualitat no prevista.

Es freqüent que quan això succeeix, quan canvien les circumstàncies, es produeixin desacords que poden acabar en una ruptura. En bona mesura, perquè les parts no saben com interpretar l’acord al que varen arribar a la llum d’aquest canvi de circumstàncies.

Si passa això la part que se sent perjudicada requerirà l’assistència d’un tercer, un jutge, per resoldre el conflicte.   Aquest intentarà resoldre la disputa tenint en compte exclusivament la seva perspectiva cultural, i el conjunt de valors de caràcter polític, econòmic i social propis de la societat o comunitat en la que exerceix, suplint la manca de previsions contractuals i les llacunes legals, amb principis i  costums que són propis d’aquesta cultura i jurisdicció.

Tard o d’hora qualsevol empresa haurà d’afrontar discussions legals amb partners, col·laboradors, clients, proveïdors etc… Si aquest són d’altres països ens podem imaginar el grau d’ incertesa i inseguretat que ens generarà no disposar d’un contracte formal, ni saber quina llei es d’ aplicació o quins són els principis i costums comercials que s’aplicaran, especialment al cas si resulta que son competents altres tribunals?

Per tant, en comerç internacional, és encara molt més important disposar de contracte formals, amb previsions expresses evitant així queda a expenses no només d’una legislació estrangera, sinó també a l’aplicació de principis i interpretacions que el jutge pot fer en base exclusivament a la seva perspectiva cultural.

Disposant de contractes escrits les parts poden preveure aquelles eventualitats que són mes critiques per a ells o que poden tenir més impacte al seu negoci. I sobre tot es guanya més seguretat i arribat el moment és molt mes fàcil i ràpid prendre decisions sobre la postura que convé mantenir  a l’empresa enfront d’una disputa comercial.

Asun Cirera

Advocada

Octubre 2018

Comments for this post are closed.