Creixen les exportacions catalanes d’alta tecnologia

Les vendes a l’estranger de productes amb un alt contingut tecnològic han crescut un 10,5% respecte el 2014 i s’han produït, majoritàriament, en els mercats de fora de la Unió Europea.

Durant el 2015, les exportacions catalanes de productes industrials d’alt contingut tecnològic van créixer un 10,5% respecte el 2014, arribant a un valor total de 6.167,6 milions d’euros, una xifra molt semblant a la registrada el 2008, la més alta fins al moment.

A més, les vendes durant el 2015 s’han produït, majoritàriament, fora de la Unió Europea (51,8%), mentre que el 2008, els mercats que no estan integrats a la Unió van representar només el 32,7% del total d’exportacions d’alta tecnologia.

En concret, les exportacions de productes farmacèutics, que representen gairebé tres quartes parts d’aquestes vendes, han crescut un 7,3%; mentre que els productes informàtics, electrònics i òptics, han experimentat un creixement del 20,1%.

Més informació: Institut d’Estadística de Catalunya

Comments for this post are closed.