Doing business

En la classificació de ls economies que fa anualment el Banc Mundial amb el seu informes “Doing Business” es pot  consultar el ranking de les economies en funció de la major o menor facilitat per fer negocis.

Per realitzar aquesta classificació es tenen en compte indicadors quantitatius sobre les regulacions empresarials i la protecció dels drets de propietat privada i es comparen en 190 economies.

La llista l’encapçala actualment  Nova Zelanda seguida de Singapur. En els següent enllaç podeu consultar la posició de les economies que siguin de vostre interès i comparar-les amb d’ altres on ja estigueu treballant.

http://espanol.doingbusiness.org/rankings

També es contemplen altres  classificacions com ara la relativa a l’apertura de negocis.

Comments for this post are closed.