Entrevista a Cristina Serradell, directora de la Unitat Internacionalització d’ACCIÓ

1.- Com qualificaria el nivell d’internacionalització actual de les empreses catalanes?

Les empreses catalanes tenen una clara vocació internacional i en els darrers anys hem assolit xifres rècord, tant de volum d’exportació com de nombre d’empreses exportadores. Actualment, a Catalunya hi ha més de 46.000 empreses exportadores, però la dada més significativa és que d’aquestes, 17.000 ho fan regularment, és a dir, han exportat en els quatre darrers anys de manera consecutiva.

2.– Quines coses es podrien millorar per part de tots els operadors ( administracions, empreses i entitats empresarials per potenciar la internacionalització de les empreses?

Tot i aquestes dades positives, cal un major esforç per part de tots els operadors per tal que hi hagi més empreses exportadores regulars i aconseguir que la internacionalització sigui una part fonamental de la seva estratègia, ja que està comprovat que millora la competitivitat de les empreses i impulsa la innovació. D’altra banda, és necessari incrementar el volum de les exportacions.

3.- Quins considera que són els requisits imprescindibles per tal que una PIME es pugui internacionalitzar?

És molt important que la direcció de l’empresa tingui un compromís clar amb la internacionalització, que formi part de la seva estratègia i no sigui una actuació temporal. I sobretot és necessari que aquesta empresa tingui una visió a mitjà-llarg termini perquè la internacionalització és una carrera de fons, els resultats triguen dos o tres anys en arribar. Cal creure en la internacionalització com a font d’ingressos i competitivitat per a l’empresa i, per tant, assignar-hi els recursos necessaris, tant humans com financers, així com tenir una estratègia clara basada en una bona anàlisi i planificació.

4.- Segueixen sent vàlides las fórmules tradicionals d’exportació? Com por afectar la irrupció de la venda on-line en sectors industrials o en el comerç B2B?

Actualment la tecnologia facilita la internacionalització, ja que és molt més fàcil obtenir informació i connectar-nos a la resta del món. Això no vol dir que les fórmules tradicionals hagin quedat obsoletes, sinó que segueixen sent vàlides, però ara, amb la venda online, s’obren nous canals de venda internacional que han de conviure amb els canals tradicionals. Per tant, hi ha més facilitats per vendre al món però també existeix una major complexitat. En conseqüència, cal definir bé l’estratègia d’accés als diferents mercats i sobretot la manera de combinar els diferents mètodes per tal que no entrin en conflicte i es reforcin mútuament.

5.- Quins són els mercats on actualment estan posant més atenció i esforç  les PIMES catalanes?

Els mercats on exporten més les empreses catalanes són els més propers: el 65% de les exportacions tenen països de la UE com a destinació, principalment França, que és el primer soci comercial de Catalunya amb un 15,8% del total d’exportacions, seguit d’Alemanya, amb un 11,2%. D’altra banda, l’any 2017 hem pogut constatar un creixement important de les exportacions catalanes a Amèrica del Nord (+20,6%), principalment als Estats Units, i també a l’Àfrica (+15,2%). Llatinoamèrica, per la seva banda, sempre ha estat un destí favorable, especialment per a les empreses dedicades als serveis, però l’any 2017 va mantenir el seu pes al voltant del 6% del total de les exportacions. També hem començat a veure un increment tímid de les exportacions als països emergents, principalment a la Xina, però Àsia continua essent un destí poc habitual per a les pimes catalanes (amb el 6,7% de les exportacions).

6.– Quin és l’actual enfocament d’ACCIO per tal d’ajudar les empreses a la seva internacionalització? Quin tipus d’instruments hi ha previst?

A ACCIÓ sempre ens hem caracteritzat per oferir serveis a mida a les necessitats de l’empresa. Fa dos anys vam engegar una estratègia d’especialització sectorial, tant a Barcelona com a la xarxa d’oficines, per augmentar el coneixement sectorial i donar un servei de major profunditat i valor afegit. En aquest sentit, oferim programes per sectors específics a determinats països, com per exemple el Catalan Wines, que s’ofereix a empreses catalanes de vins i caves als mercats dels Estats Units i Alemanya. L’oferta de serveis que tenim intenta cobrir les necessitats de l’empresa durant totes les fases del procés d’internacionalització (des de la iniciació a l’exportació fins a la implantació en els mercats exteriors) i en tots els aspectes que hi estan relacionats. Així doncs, oferim assessorament en finançament per a la internacionalització i recentment hem estrenat l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització i el Catalan Trade Portal per oferir informació a les empreses en aspectes com aranzels, la documentació necessària per a l’exportació o la importació en països estranger o qualsevol altre aspecte que faciliti la internacionalització de l’empresa.

7.-  Quina és la situació actual de les oficines d’ ACCIO  l’exterior?

Les oficines estan treballant més que mai al servei de les empreses catalanes. Actualment disposem d’una xarxa de 40 oficines amb un àmbit d’actuació de 110 mercats i seguim treballant per fer-la créixer. Així, l’any 2017 s’han obert noves oficines a Nairobi per donar cobertura a Àfrica de l’Est i a Zagreb, per cobrir el territori dels Balcans.

8.- Quin tipus de col·laboració preveu mantenir  ACCIO amb les entitats empresarials?

Mantenim una relació molt estreta amb totes aquelles entitats empresarials que impulsen la internacionalització. Som conscients que no podem arribar a totes les empreses de Catalunya i per tant necessitem treballar en col·laboració amb aquestes entitats per tenir un abast major. Actualment ACCIÓ té acreditats 64 agents de suport a la internacionalització, amb els quals mantenim una estreta relació per definir i desenvolupar la política d’internacionalització. Alguns dels serveis que impulsem, com per exemple les missions empresarials o el programa de Cupons a la internacionalització, els oferim a través dels agents de suport a la internacionalització.

Comments for this post are closed.