Entrevista a Mercè Matarín i Elias “Les primeres operacions de comerç internacional a través del Blokchain han sigut un èxit”

Mercè Matarín i Elias, CAIXABANK Project Manager de Comerç Exterior pel Projecte Batavia

Qué es blockchain?

Per explicar-ho molt breument, el que tenim tots molt clar és que internet ha canviat profundament les nostres vides i la manera de fer els negocis. El Blockchain (cadena de blocs) suposarà un salt qualitatiu en aquesta revolució. Per indicar tres dels principals reptes que afronta internet podem mencionar:

  1. Verificació de les identitats
  2. Seguretat de les dades que hi circulen
  3. Existència d’un nodus central (intermediari) que verifica i valida la informació, i que a més comercia amb les nostres dades.

El Blockchain, que en donaria la solució, es podria explicar com  un llibre de comptabilitat (que s’anomena ledger) del que tothom que hi participa (nodus) en té una còpia. Si tots compartim la mateixa informació (base de dades distribuïda) aquesta informació es pot considerar verídica. Hi ha tants Blockchain com es creïn, i poden ser públics o privats. Com a privada s’entén una xarxa restringida a un grup d’usuaris per una finalitat concreta. Tota aquest informació viatja encriptada.

Quin és el seu potencial d’us?

En origen, Blockchain va servir per sustentar el Bitcoin. És un pas en la desintermediació del sector financer. No obstant, això suposa molts reptes i no està exempt de grans riscos. La tecnologia està en una fase molt incipient i existeixen grans barreres com per exemple l’acceptació de noves regulacions que substitueixin les actuals, la confiança (el canvi és veritablement disruptiu) i els costums.

El potencial d’aplicació és molt ample i va molt més enllà del sector financer. Diguem-ne que es podria usar allà on hi hagi intercanvis de valor en un entorn on hi manqui la confiança. També i sobretot, per la capacitat d’eliminar intermediaris, aportant molta agilitat.

Per mencionar-ne alguns dels seus potencials (n’hi ha tants com idees de negoci):

  • Finançament de projectes empresarials, oferint criptodivisa pròpia en comptes d’accions.
  • Registres de propietat.
  • Creació d’un Bill of Lading electrònic pel transport internacional i la gestió duanera.
  • Seguretat social i serveis sanitaris.
  • Gestió de drets de propietat Intel·lectual.
  • Serveis Públics i governamentals.
  • I com no, la banca i el Comerç Exterior, on encabiríem el nostre projecte Batavia.

Quin termini d’aplicació tindria?

L’aplicació de la tecnologia Blockchain és ben possible però la consolidació i aplicació generalitzada sembla llunyana. La descentralització de la majoria d’indústries és molt complex, especialment perquè els mateixos intermediaris intentaran rebutjar el canvis. Per posar una data hauríem de parlar de molts i complicadíssims reptes addicionals. Hi ha per mencionar-ne uns quants: la capacitat de crear sistemes regulatoris alternatius que ens generin prou confiança, la capacitat de la pròpia xarxa, la digitalització de les administracions publiques, la prevenció del blanqueig de capitals…

Ens pots fer 5 cèntims del projecte Batavia de CaixaBank?

Batavia és un consorci de 5 bancs i IBM (Commerzbank, Bank of Montreal, Erste Bank, UBS i Caixabank).

Va néixer amb la voluntat de, aprofitant el potencial que ens ofereix Blockchain, crear un nou sistema de relació amb els clients fent les operacions comercials entre totes les parts més simples, ràpides i segures. Batavia pretén afegir valor als clients bancaris, proporcionant una plataforma on podran tancar les operacions comercials amb les seves contraparts. S’hi integra el proveïdor logístic que valida l’enviament de la mercaderia objectivant així el pagament que s’executaria automàticament.

Els bancs podrem, des de la mateixa plataforma, si se’ns demana, cobrir els riscos d’impagament a termini, els de divisa, i finançar les operacions abans, gràcies a l’existència d’informació molt fiable de les transaccions. És un gran incentiu pels nostres clients per a no deixar de treballar amb la banca, perquè el valor afegit per ells serà molt gran. Tothom hi guanya.

Hem realitzat 3 proves d’operacions amb clients, i ha estat un gran èxit.

Ara afrontem grans reptes, algun ja l’he anat anticipant: inversions necessàries per la fase següent molt elevades, necessitat de desenvolupar sistemes regulatoris acceptats per tots els intervinents, i la necessitat de crear una xarxa de bancs prou gran per a donar cobertura global als clients. El futur del Projecte passa per adhesió de nous membres i/o una fusió de consorcis.

Mercè Matarín i Elias

CAIXABANK

Project Manager de Comerç Exterior pel Projecte Batavia

Comments for this post are closed.