Entrevista a Miquel Nonell: ” recomana, apuntar com si fos un làser a on pensen que poden guanyar”

Entrevista a Miquel Nonell, Director General de Rubí Industria de Cremalleras 

Rubí Industria de Cremalleras, empresa creada a l’any 1926, especialitzada en el disseny i la fabricació de cremalleres per la fabricació de diferents sectors de moda.

1.- Quin producte o productes de la seva empresa comercialitza a l’ exterior?

Actualment estem exportant tota la gama dels nostres productes principalment a uns 10 mercats exteriors.

2.- Quan va iniciar-se en el comerç exterior?

L’empresa va iniciar el seu procés d’internacionalització fa uns 20 anys.

3.- Actualment quin percentatge de la  facturació  s’exporta?

Actualment el 60% de la nostra facturació és exportació.

4.- Què el va motivar per iniciar-se en el comerç internacional?

L’estabilitat de la demanda present en altres mercats no tant vinculats al món de la moda i l’èxit del model de negoci utilitzat al mercat domèstic.

5.- Va dissenyar un pla?

Com a bons navegants tenim un pla estratègic amb un full de ruta on tenim diferents accions i preferències en els mercats on pensem que pot encaixar més el nostre producte i enfoc comercial.

6.- Quins beneficis considera que li aporta?

Més estabilitat en les ventes, coneixement de nous mercats, tendències, identificació de noves oportunitats, desenvolupament de nou producte, contactes, etc.

7.- Quins són els errors que hauria volgut evitar?

Saber identificar lo abans possible col·laboradors que no han funcionat.

8.- Compta amb un departament d’exportacions o  persona responsable de les exportacions?

Si actualment tenim un equip de 4 persones focalitzades en el desenvolupament de mercats exteriors.

9.- A quins països exporta actualment?

Per volum, Itàlia, França, Portugal, Alemanya, Mèxic, Marroc, Túnez, Rússia, Polònia, etc.

10.- Quins reptes ha hagut de superar  en els mercats exteriors?

Principalment reptes culturals i relacionals, logístics, risc creditici, tipus de canvi, etc.

11.- Quin considera que és el seu avantatge competitiu internacional, què diferencia els seus productes o la seva oferta?

Les nostres avantatges competitives son:

– Orientació al client

– Termini d’entrega

– Qualitat del nostre producte

12.- Quina és l’ estratègia que utilitza per entrar als mercats exteriors? Adapta l’estratègia d’ entrada  a cada mercat en el qual treballa?

L’estratègia d’entrada en cada país depèn de factors com:

  • Trobar la persona correcte
  • Risc creditici / comercial
  • Operativa logística
  • Nivell de preus del mercat

13.- Quines recomanacions faria a les empreses que estan començant en l’ exportació?

– primerament que el model de negoci tingui èxit en el mercat domèstic, vendre lluny de casa és molt més complicat

– escollir ve els mercats. Recollir informació, deixar-se assessorar per experts en la matèria que coneixen la cultura, riscs econòmics i operatius del país.

– enfocar-se en mercats estratègics, i no voler fer molts mercats. Apuntar com si fos un làser a on pensen que poden guanyar.

– fer un seguiment proper dels mercats, almenys fins que no estiguin consolidats. És important transmetre correctament l’enfoc comercial.

Comments for this post are closed.