Entrevista a Martí Lloveras Morell

Martí Lloveras Morell, director d’Expansió de la Camara Española de Comercio para Bosnia y Herzegovina

1.- Com a representant de la Cambra espanyola per a Bòsnia i Hercegovina, i coneixedor d’aquest mercat quines oportunitats destacaria per a les empreses catalanes? Hi ha algun sector que destaqui en especial?

De les referències que ens estan arribant fins aquests moments amb les persones i institucions amb les que mantenim contactes, sembla que els sectors més destacables serien els que tenen a veure amb la energia, tradicional i renovables, transformació de la fusta, components per l’automòbil i transformacions metàl·liques,; no podem oblidar però, sectors mes “joves” com senyalitzacions i accessos (públics i privats), i per descomptat el que té a veure amb infraestructures.

2.- Hi ha la percepció que es tracta d’un territori molt afectat per les guerres dels 90, quina és la realitat econòmica avui dia?

Efectivament es així, i per això mateix –podríem dir que “malauradament”- és un país amb moltes mancances, però pel mateix motiu, amb moltes oportunitats; el creixement no és molt espectacular, però és sostingut; no oblidem que és un país europeu, que ha demanat el ingrés a la UE i que, pels motius coneguts per tothom ha patit aquesta guerra sagnant fa molt poc; aquest darrer condicionant fa que comptin amb ajudes publiques sobretot de la Comunitat Internacional.

3.- Hi ha alguna part del territori  més interessants  des del punt de vista comercial que altres?

Per descomptat que la capital Sarajevo és la que concentra  bona part dels centres de decisió política i administrativa; tot i això Banja Luka emergeix com a potència industrial i alguns centres productius i inversions estrangeres trien aquesta localització per a les seves plantes; cal ser molt curós en aquest sentit, les comunicacions i infraestructures internes són aspectes que sense dubte cal millorar.

4.- Quina estratègia hauríem de  seguir per poder accedir-hi, té algun en especial consell?

Pensem que cal anar de la mà de socis locals sense dubte; coneixem empreses catalanes que ja estan fent negocis, algunes amb força èxit, a traves de distribuïdors locals; no aconsellaríem de moment establir-se pel nostre compte al menys de moment. A la Cambra coneixem despatxos d’advocats i empreses especialitzades que els poden assessorar en aquest sentit; i per descomptat, aquelles empreses que ho desitgin, poden establir contacte amb nosaltres, aquesta és una part molt important, sinó la que més, de les nostres funciones i la nostra existència.

5.- Què els que els ha decidit a vostès potenciar una iniciativa com la creació d’una Cambra espanyola per a Bòsnia i Herzegovina?

La iniciativa de la creació de la Cambra va sortir de la mà del Cònsol Honorari de Bosnia i Herzegovina a Barcelona, el terrassenc Ramón Jufresa; pensem que hi ha un fort desconeixement envers aquest país i mercat, que té un potencial si mes no interessant; el fet de tractar-se d’un “país nou”, implica més feina però també menys “players”; pensem que per a moltes empreses pot ser una bona opció de posicionar-se com a “nínxol”; a més és proper geogràficament, i  amb arrels europees, relativament “proper culturalment”, sumat al fet que és fàcil anar-hi. Dependrà per descomptat, de cada empresa i sector i per esbrinar les oportunitats de les empreses, pensem que aquesta Cambra els pot donar un cop de mà.

6.- Quin és l’objectiu principal de la Cambra a curt termini?

Posar en contacte  als agents econòmics de ambdós països, institucions, empreses, associacions (com per exemple Cecot) i facilitar-los les tasques prèvies de coneixement, logística en la preparació de les trobades, ajudar-les a buscar el assessorament a destinació que els calgui en l’àmbit que necessitin i evidentment ser amb elles en l’acompanyament de la seva entrada al país en ambdues direccions, tan com aquelles creguin que les podem ajudar.

7.- Quin tipus de col·laboracions entre empreses d’ambdós territori creuen que pot tenir més impacte?

Com dèiem anteriorment, hi ha múltiples fórmules i models, no pensem que es pugui aconsellar un o l’altre; depèn de si parlem de empreses, PIMES o grans, acords entre institucions i/o associacions…i depèn també dels objectius i expectatives que cada ens es marqui a la hora de abordar les seves accions; pel que fa a aquesta Cambra, serem tot el flexibles que calgui i pensem adaptar el nostre funcionament, fórmula de col·laboració i –també- retribució a cada cas i segons cada necessitat específica.

El que pretenem i ens agradaria es que ens contactin i parlem de tot això; coneixent aquestes necessitats, desitjos i resultats esperats, serem capaços d’establir i acordar el marc de treball, calendari, accions i resultats esperats.

Comments for this post are closed.