Les exportacions marquen un nou màxim històric i el dèficit comercial cau un 26,6%

Les exportacions espanyoles de mercaderies van pujar un 0,9% entre gener i octubre de 2016 respecte al mateix període de l’any anterior i van arribar als 210.292.000 d’euros, màxim històric de la sèrie per al període. Les importacions van caure un 1,6%, fins a 225.352.000 d’euros. Com a resultat, el dèficit comercial dels deu primers mesos de 2016 es va situar en 15.060 milions d’euros, 26,6% menys que en el mateix període de 2015 i el segon millor saldo en aquests mesos des de 1997, només superat en 2013. Les exportacions espanyoles van evolucionar millor que les de la zona euro i la Unió Europea.

En volum, les exportacions van pujar un 3,0%, ja que els preus, aproximats pels índexs de valor unitari, van caure un 2,0%; i les importacions van augmentar un 2,4%, en caure els preus 3,8%.

La taxa de cobertura (exportacions sobre importacions) es va situar en el 93,3% (2,3 punts percentuals més que el gener-octubre de 2015). És el segon millor registre de la sèrie històrica, només superat en 2013.

El saldo no energètic va llançar un dèficit de 1.797 milions d’euros (2.163 milions d’euros de superàvit en l’acumulat fins a octubre de 2015) i el dèficit energètic va baixar un 41,6% per la substancial caiguda de preus de l’energia.

L’evolució positiva de les exportacions espanyoles entre gener i octubre contrasta amb la de l’entorn: a la zona euro van baixar un 0,4% i a la Unió Europea, un 1,2%. També van baixar les exportacions de França (-2,2%) i Regne Unit (-3,2%), mentre que els creixements a Alemanya (0,3%) i Itàlia (0,2%) van ser menors. Igualment, van decréixer les vendes d’EE.UU (-4,6%), la Xina (-6,9%) i Japó (-9,3%).

sectors econòmics
Els principals sectors van experimentar creixements en les seves exportacions. Els béns d’equip (representen un 20,1% del total) van pujar un 1,5%; el sector de l’automòbil (18,0% del total) va augmentar un 7,4%; i alimentació, begudes i tabac (16,7% del total) va créixer un 5,9%.

Les principals contribucions positives a l’exportació van procedir de l’automòbil (va aportar 1,3 punts percentuals); alimentació, begudes i tabac (0,9 punts); manufactures de consum (0,5 punts) i béns d’equip (0,3 punts). Els que més van detreure van ser els sectors d’altres mercaderies (-1,6 punts), semi manufactures no químiques (-0,4 punts), matèries primeres (-0,1 punts) i productes químics (-0,1 punts).

En importacions, la consolidació de la recuperació econòmica explica el creixement de la majoria dels sectors. Així, les de béns d’equip (21,7% del total) van augmentar un 7,3%; les de l’automòbil (13,8% del total) van créixer un 4,4%; les compres de manufactures de consum, un 6,4%; les d’alimentació, begudes i tabac, un 4,1%; i les de béns de consum durador un 8,6%.

Les principals contribucions positives a les importacions el gener-octubre van provenir dels béns d’equip (aportació de 1,4 punts), manufactures de consum (0,8 punts), sector automòbil (0,6 punts) i alimentació, begudes i tabac ( 0,5 punts). Les majors contribucions negatives van ser les de productes energètics (-4,2 punts), productes químics (-0,5 punts) i matèries primeres (-0,4 punts).

àrees geogràfiques
Les exportacions a la Unió Europea (66,4% del total) van augmentar un 3,3% en els deu primers mesos de l’any. En particular, les vendes a la zona euro (51,7% del total) i la resta de la Unió Europea (14,7% del total) es van incrementar un 3,2% i un 3,5%, respectivament.

La desfavorable conjuntura en els països emergents explica que les vendes a tercers destinacions (33,6% del total) caiguessin un 3,5% en aquest període, amb descensos en les dirigides a Amèrica del Nord (-2%), Amèrica Llatina ( -11,3%), Orient Mitjà (-5,5%), Àfrica (-1,1%) i Oceania (-20%). Per contra, van augmentar les destinades a l’Àsia exclòs Orient Mitjà (+ 3,8%).

Malgrat el descens general de vendes a tercers països, destaquen els augments d’exportacions a mercats amb gran potencial com Canadà (+ 7,4%), la Xina (+ 12,8%), Hong Kong (+ 8,1%) i el Marroc (+ 13,6%).

Les comunitats autònomes amb majors creixements en les seves exportacions van ser Castella i Lleó (9,2%), Castella la Manxa (7,5%) i Galícia (4,3%). Els majors descensos es van donar a les Canàries (-16,1%), Principat d’Astúries (-12,2%) i Balears (-4,4%).

Dades del mes d’octubre
Al mes d’octubre les exportacions espanyoles de mercaderies es van reduir un 1,6% sobre el mateix mes de 2015, fins als 21.806.000 d’euros. No obstant això, en volum les exportacions van créixer un 1,0%, perquè els preus aproximats pels índexs de valor unitari van baixar un 2,6%. En termes desestacionalitzats van augmentar un 0,9%.

Les importacions a l’octubre de 2016 van caure un 1,7% en termes interanuals fins als 23.640 milions d’euros. En volum van disminuir un 0,9%, per la caiguda dels preus de les importacions en aquest mateix percentatge.

En conseqüència, l’octubre de 2016 es va registrar un dèficit de 1.833 milions d’euros, un 2,9% inferior al del mateix mes de 2015. La taxa de cobertura s’ha situat al 92,2% (la mateixa que a l’octubre de 2015 ).

El saldo no energètic va llançar un dèficit de 619 milions d’euros (superàvit de 129 milions a l’octubre de 2015) i el dèficit energètic va disminuir un 39,8%.

La caiguda de les exportacions a l’octubre a Espanya (-1,6%) és menor que la registrada a la zona euro (-4%) ia la Unió Europea (-4,5%). També van baixar en major magnitud les exportacions de França (-8,2%), Alemanya (-4,1%) i Itàlia (-2,2%). Millor evolució van tenir al Regne Unit (+ 6,7%). Fora de la UE, les exportacions van decréixer d’Estats Units (-1,2%), la Xina (-7,6%) i Japó (-10,3%).

sectors econòmics
A l’octubre, les principals contribucions al creixement de les exportacions van provenir dels productes energètics (aportació de 1,5 punts), alimentació, begudes i tabac (0,5 punts) i matèries primeres (0,4 punts). Per contra, els sectors que més van contribuir negativament van ser altres mercaderies (-1,4 punts); semi manufactures no químiques (-1,3 punts); béns d’equip (-0,8 punts) i productes químics (-0,3 punts).

àrees geogràfiques
A l’octubre de 2016, les exportacions a la Unió Europea van representar el 65,7% del total (65,9% a l’octubre de 2015). Aquesta pèrdua de pes es va deure al fet que la resta de la Unió Europea va disminuir el seu pes fins al 14,1% del total (enfront del 15,0% a l’octubre 2015), ja que la zona euro va augmentar el seu pes en el total (51 , 5% enfront del 50,9% d’octubre de 2015).

Les exportacions a la Unió Europea es van reduir un 2,0%, les destinades a la zona euro van caure un 0,4%, i les dirigides a la resta de la Unió Europea van disminuir un 7,2%. Dels principals socis, destaquen els descensos de vendes a Alemanya (-2,3%), França (-1,7%), Itàlia (-1,6%) i Regne Unit (-10,3%).

Les vendes a països no pertanyents a la Unió Europea van representar un 34,3% del total (34,1% a l’octubre de 2015) i van caure un 1,0% respecte al mateix mes de l’any anterior. Per regions, van retrocedir a Amèrica del Nord (-10,9%), Amèrica Llatina (-11,4%), Orient Mitjà (-10,2%) i Àfrica (-0,7%). La excepcions van ser Àsia exclòs Orient Mitjà (+ 10,4%), pels augments de les exportacions a la Xina (+ 21,8%), Japó (+ 13,5%), Hong Kong (+ 12,1%), i Oceania (+ 5,2%). A més d’aquests països d’Àsia, destaquen els augments de vendes a Egipte (+ 15,2%) i Sud-àfrica (+ 14,9%) i, en sentit negatiu, Estats Units (-11,2%), Brasil (-16 , 3%), Argentina (-36,9%), Corea del Sud (-30,9%) i Aràbia Saudita (-10,3%).

El superàvit comercial d’Espanya amb la Unió Europea es va situar en els 888 milions d’euros a l’octubre de 2016 (superàvit de 735 milions a l’octubre de 2015). Amb la zona euro, el saldo comercial va registrar un superàvit de 547 milions d’euros (superàvit de 200 milions en el mateix mes de l’any anterior). Per la seva banda, el dèficit comercial amb els països extracomunitaris es va incrementar un 3,7% respecte a l’octubre de 2015, fins als 2.722 milions d’euros.

Font: Secretaria d’Estat de Comerç – 2016.12.23

Comments for this post are closed.