La Generalitat obre una Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions a Tel Aviv

La Generalitat de Catalunya ha obert una Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions a Tel Aviv (Israel) per intensificar la internacionalització de les empreses catalanes.

L’any passat es va començar a treballar sobre el terreny amb l’obertura d’una antena tecnològica, que ara dependrà d’aquesta oficina amb l’objectiu de consolidar la presència empresarial de Catalunya a Israel.

L’Oficina a Tel Aviv intensificarà la cooperació en el camp de la innovació entre empreses catalanes i israelianes, ja que Israel és una de les potències internacionals en els camps de la innovació i l’emprenedoria, amb una elevada despesa privada en recerca i desenvolupament. Les tasques que durà a terme inclouen la identificació d’oportunitats d’innovació al país que encaixin amb projectes d’empreses catalanes, la organització de missions empresarials i el foment de la mobilitat d’investigadors catalans en centres tecnològics i de recerca israelians.

Font de la informació: ACCIÓ. Generalitat