Guia sobre l’etiquetatge UKCA

L’oficina econòmica a Londres del ICEX, ha elaborat l’actualització de la Guia sobre l’etiquetatge UKCA, que resumeix i millora els enllaços continguts en les anteriors versions.

El marcat UKCA (UK Conformity Assessed) és un nou marcat d’UK per als productes que es venguin en GB (Anglaterra, Gal·les i Escòcia). No s’aplica a Irlanda del Nord. S’aplica a la majoria dels productes que prèviament requerien el marcatge CE (entre ells als productes de construcció).

El marcat UKCA pot usar-se des de l’1 de gener de 2021. No obstant això, en la majoria dels casos, incloent els productes que s’autocertifiquen, es permet l’ús del marcatge CE fins a l’1 de gener de 2023.

Comments for this post are closed.