Informe de la Confederació de la Indústria Britànica sobre el Brexit

El passat 11 d’abril, la Confederació de la Indústria Britànica (CBI), ha presentat el seu últim informe sobre el Brexit. L’informe es titula “Smooth Operations – An AZ of the EU rules that matter for the economy”, i el seu seu objectiu és identificar els àmbits prioritaris de la futura relació amb la Unió Europea després del Brexit per a un total de 23 sectors de l’economia .
La principal conclusió de l’informe és que, tot i les oportunitats que es podrien derivar d’una eventual divergència normativa, els costos les superarien amb escreix.

Per tant, CBI estima que preservar la convergència reglamentària amb la normativa europea és un dels principis que haurien de guiar al Regne Unit i la UE en la fase actual de les negociacions del Brexit.

Podeu consultar el resum preparat per CEOE en el següent enllaç

 

Comments for this post are closed.