Instruments financers per a la Internacionalització de l’empresa

Recollim en aquest article, els diferents instruments financers per la internacionalització de les empreses. Programes com l’ICEX NEXT, COFIDES, ICO, ENISA, CESCE o ICEX-CERSA ofereixen assessorament i suport econòmic per realitzar despeses de prospecció, promoció exterior, contractació de personal o operacions d’internacinalització.

ICEX

El Programa Icex Next ofereix assessorament i suport econòmic per cobrir despeses de prospecció, promoció exterior i contractació de personal pel Departament Internacional entre d’ altres. L’import màxim de subvenció és e 13.000 euros i el percentatge subvencionable 50%. La durada del Programa és de 18 mesos.

Per més informació : icexnext.es

COFIDES

Facilita finançament de projectes d’ inversió a l’ exterior, que siguin viables. Els projectes van des de 75.000 euros a 30 milions d’ euros. L’ajut consisteix en cofinançament, és a dir aporta capital a projectes principalment finançats per l’ empresa.

Per a més informació: www.cofides.es

ICO

L’ICO proposa finançament a través de tres instruments:

  • ICO Garanties Internacionals i ICO Finançament a Projectes.
  • ICO Internacional i ICO Exportadors , finançament a través d’ entitats financers.

–          FOND-ICO Global i FOND-ICO infraestructures. Aquests són fons de capital.

Per a més informació: www.ico.es/web/ico/internacional

ENISA

Constitueix una font de finançament per a startups mitjançant préstecs participatius. No necessita avals ni garanties i proposa tipus d’ interès vinculats a resultats. EL finançament va des de 25.000€ y 1.500.000€, amb venciment a 9 anys i amb un període de carència de 7 anys.

Per a més informació: www.enisa.es/es/financiacion

CESCE

Aquesta companyia asseguradora cobreix el risc d’ impagament de les operacions d’ exportació , ja sigui per causes polítiques, extraordinàries o simplement comercials.

Disposa també d’ un Fons de Suport a Empreses que ofereix finançament sense recurs del que es pot disposar 6 dies y al 2,75% anual.
Per a més informació: www.cesce.es/fondo-apoyo-empresas

ICEX-CERSA

Ofereix garanties i avals a favor d’ empreses enfront dels bancs cobrint el 50 o 100% de les operacions d’ internacionalització.

Per a més informació: www.icex.es/icex/

En el següent enllaç trobareu un resum de diferents instruments segons fase i necessitat
www.icex.es

Comments for this post are closed.